Werkwijze

  • Wilt u dagboeken of andere egodocumenten aan het Nederlands Dagboekarchief (NDA) schenken? Neemt u dan vooraf contact met ons op, bij voorkeur per e-mail. Geef een omschrijving van de aard en omvang van de collectie die u zou willen schenken. Stuur a.u.b. geen documenten op zonder vooraf met ons te overleggen.
  • De aangeboden documenten worden beoordeeld op hun geschiktheid voor het dagboekarchief. Zijn ze niet geschikt, dan kunnen wij u mogelijk een andere bestemming aanraden.
  • Is een document geschikt, dan ondertekenen de auteur/schenker en een medewerker van het NDA/Meertens Instituut een contract. In het contract staan onder meer afspraken over het bewaren van het document en over het gebruik van de inhoud.
  • Het document wordt vervolgens voorzien van een uniek nummer.
  • Het unieke nummer en de belangrijkste gegevens van de auteur/schenker en van het document worden vastgelegd met het registratieformulier. Deze gegevens worden vervolgens in een computerbestand verwerkt.
  • Het document wordt, als het formaat het toelaat, in een zuurvrije papieren map gedaan en in een brandvrije kast opgeborgen. Voor grotere of afwijkende formaten wordt een andere deugdelijke opbergwijze gezocht.
  • De documenten worden stuk voor stuk gelezen en geïndexeerd aan de hand van de daarvoor bestemde ontsluitingsformulieren. Voor dit werk heeft het archief hulp van een aantal zorgvuldig geselecteerde vrijwilligers.
  • Ook deze gegevens worden ingevoerd in de computer.
  • De gegevens worden uitsluitend via het NDA/Meertens Instituut en onder zekere voorwaarden – beschikbaar gesteld aan onderzoekers en geïnteresseerden. Uiteraard kan de auteur/schenker de overgedragen document(en) altijd (op afspraak) opvragen, inzien en kopiëren.
  • Publicatie over gegevens uit documenten van het NDA gebeurt uitsluitend met toestemming van het NDA/Meertens Instituut.

←HOME

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)