Waarom dit archief?

Hoewel er in het Nederlandse taalgebied diverse instanties zijn die dagboeken in hun collectie hebben opgenomen (zie ook bij “Links”), bestond er tot nu toe nog geen instantie die zich uitsluitend op het actief verzamelen van dagboeken richt. Hierdoor zijn in de loop der jaren veel dagboeken en briefwisselingen uit nalatenschappen op rommelmarkten of zelfs in de vuilcontainer verdwenen. Dat is zonde, want deze documenten zijn van grote betekenis voor onze kennis over het dagelijkse leven van gewone mensen, vroeger en nu.

Het Nederlands Dagboekarchief zorgt ervoor, dat dagboeken en memoires tweede leven krijgen. Wij doen dit door ze te verzamelen, te archiveren en toegankelijk te maken en als onderzoeksmateriaal aan te bieden, in eerste instantie aan wetenschappers. Bestudering van dagboeken en andere egodocumenten kan het verleden een menselijk gezicht geven en het op een persoonlijke manier toegankelijk maken. Het Nederlands Dagboekarchief haakt in op de groeiende interesse in de vaderlandse geschiedenis en in het Nederlands erfgoed. In de toekomst wil het:

  • regelmatig themadagen, conferenties en lezingen organiseren voor geïnteresseerden, al dan niet in groepsverband.
  • publicaties verzorgen over bijzondere aanwinsten in de eigen collectie, over veelvoorkomende thema´s in dagboeken en over (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van egodocumenten.

←HOME

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)