Verschijnt ca. 3x p.j.

Wat gebeurt er eigenlijk…

…als u contact opneemt met het Nederlands Dagboekarchief, omdat u eventueel documenten aan het archief wilt afstaan?

stapels dagboekenStel, u hebt al enkele jaren een aantal dagboeken en brieven van uw overleden vader in een kast liggen. U hebt ze doorgebladerd en af en toe geboeid hele stukken doorgelezen, maar u gaat binnenkort kleiner wonen en wilt er eigenlijk vanaf. In de familie is niemand in die dagboeken geïnteresseerd. Om die persoonlijke, handgeschreven notities van jaren geleden zomaar weg te gooien vindt u echter geen prettig idee.

U belt met iemand van het Dagboekarchief (of u stuurt een mailtje). Hebben ze er daar misschien een plekje voor? Het antwoord is meestal: Jazeker! Het Dagboekarchief interesseert zich voor dergelijke documentcollecties van gewone, meestal onbekende mensen. De collectie van het Dagboekarchief is in 2014 overgedragen aan het Meertens Instituut. Het Meertens Instituut beheert de groeiende collectie zorgvuldig en zorgt ervoor dat ze toegankelijk wordt gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.

De werkwijze bij schenking van documenten is als volgt:

    • Een aangeboden document wordt beoordeeld op zijn geschiktheid.
    • Is een document geschikt, dan ondertekenen de auteur/schenker en een medewerker van het Meertens Instituut een contract.
    • Het dagboek zal worden opslagen in het archief van het Meertens Instituut.
    • Het Meertens Instituut is gecertificeerd met de Data Seal of Approval en het Meertens Instituut volgt de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). We werken tevens conform de regels van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u en het Dagboekarchief het eens worden over een schenking, is het fijn als u de dagboeken per post opstuurt of ze persoonlijk bij het archief komt afleveren. Dat laatste kan alleen op afspraak, gewoonlijk op één van de inleverdagen die we ca. 4 x per jaar organiseren. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een collectie opgehaald worden.

Het Nederlands Dagboekarchief heeft tot dusver uitsluitend vrijwillige medewerkers. Het archief is daarom alleen op afspraak open. U kunt ons bereiken via een email naar info –at– dagboekarchief.nl, of telefonisch op 06-51072809.

Mocht u nog vragen hebben – u vindt de antwoorden wellicht in onze rubriek Veelgestelde Vragen.

 

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)