Verschijnt ca. 3x p.j.

Publicatie van het Nederlands Dagboekarchief, nr. 1

boekje fotoRelaties en Vriend(inn)en van het Nederlands Dagboekarchief hebben het als het goed is al ontvangen:

“Alles ging altijd schoon op”, Publicatie van het Nederlands Dagboekarchief nr 1. 24 blz.

Het boekje bevat tekstfragmenten uit de collectie egodocumenten van het NDA die we op 12 juni jl. hebben voorgelezen op de Dag van het Dagboek 2014, plus een verkorte versie van de lezing die Susanne Neugebauer toen heeft gehouden.

NB Dit boekje is uitverkocht! Belangstellenden kunnen het boekje bij ons bestellen.

Klik hier voor onze andere publicaties.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)