Opleiding Kinderverzorging en -opvoeding, jaren ’20-’30

Het toeval wil dat het NDA twee stagedagboeken van studentes aan de opleiding van de Vereeniging voor Kinderverzorging en -opvoeding bezit, allebei uit de eerste helft van de vorige eeuw. Zo’n dagboek werd speciaal t.b.v. het – verplichte – stageverslag uitgereikt, zo lezen we in een los inliggende brief van de Vereeniging.

Stagedagboek van mej. A., 1927-1928

Mej. A. liep stage in het Haarlemsche Kinderhuis in Zandvoort en bij de Cornelia Stichting in Beetsterzwaag. In deze instellingen waren zieke en/of gehandicapte kinderen uit arme gezinnen opgenomen. Datzelfde studiejaar werkte ze ook nog mee in een zuigelingenkliniek en bij een consultatiebureau in een volksbuurt. Haar observaties van de kinderen zijn heel interessant. Ze schrijft ook dat ze heel veel leert over zaken waar ze voordien niets van afwist.
Tot slot draait ze nog twee maanden mee in het (Nationaal Reizend) Museum voor Ouders en Opvoeders. Daar werkt ze met een kleuterklasje van 14 kinderen uit “de betere kringen”.
stagedagboekA foto2

Stagedagboek van mej. B., 1938-1939

Mej. B. uit Gouda werkte tijdens haar praktijkjaar bij o.a. het Moederhuis van het Leger des Heils en het Ned. Herv. Weeshuis, beide in Rotterdam.
Mej. B. heeft haar werkzaamheden en de kinderen die ze verzorgde uitgebreid beschreven. Soms gaat ze ook in op de moeders en hun achtergrond. Ook haar verslag is aangevuld met een aantal kiekjes. De moeders van de kinderen waren veelal ongehuwd en konden zich maar moeilijk handhaven in de maatschappij van die tijd.

stagedagboekB foto2

Deze stagedagboeken kunnen een interessante en nuttige bron zijn voor onderzoek van de geschiedenis van de vrouwen- en kinderopvang in Nederland, juist omdat ze vanuit het persoonlijke perspectief van leerlingen van de opleiding K. en O. zijn geschreven.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)