In oprichting: Europese koepelorganisatie van dagboekarchieven

Sinds begin jaren negentig zijn er in Europa diverse dagboekarchieven opgericht. Deze organisaties hebben allemaal dezelfde doelstellingen en zien zich geconfronteerd met min of meer dezelfde problemen en uitdagingen. Al deze archieven zouden er profijt van kunnen hebben wanneer ze hun krachten zouden bundelen en hun kennis en ervaring zouden kunnen delen.
Het Nederlands Dagboekarchief heeft daarom het  initiatief genomen tot oprichting van een Europese koepelorganisatie van archieven op het gebied van egodocumenten (“life writing”). Op 5 juni a.s. vindt de oprichtingsconferentie plaats in het Meertens Instituut in Amsterdam, met vertegenwoordigers van Life Writing / Diary archieven uit Duitsland, Engeland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk en Nederland.
We zullen hier regelmatig verslag doen van de verdere ontwikkelingen.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)