Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Het Verhalenarchief

Het Verhalenarchief, een onderdeel van het Nationaal Archief, vertelt en verzamelt persoonlijke verhalen over uiteenlopende gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis en maakt deze online beschikbaar. Familiegeschiedenissen, vrolijke, droevige en soms wonderlijke lotgevallen. Het verhalenarchief is thematisch opgezet.

echtscheidingDe grote leugen
Zo zijn er diverse verhalen (en archiefstukken zoals brieven) rondom het thema echtscheiding. Veel van die verhalen gaan over “de grote leugen”. Vóór 1971, toen er een nieuwe echtscheidingswet werd ingevoerd, was wederzijdse instemming met een scheiding niet voldoende grond om een huwelijk te ontbinden. Scheiden was echter wel mogelijk als een van de huwelijkspartners overspel bekende. Dat werd dan maar vaak gedaan, of het nu waar was of niet. Deze grond voor echtscheiding werd dan ook wel “de grote leugen” genoemd.

Krankzinnigheid
Tragisch is de geschiedenis van een zekere Elly, wier man al 25 jaar is opgenomen in een inrichting voor krankzinnigen. Zij is na al die jaren, ze is intussen 46, verliefd geworden op een andere man en vraagt in de jaren 1955-1957 per brief toestemming aan de koningin en aan de minister van justitie om te scheiden, zodat ze met haar nieuwe liefde kan trouwen. Maar helaas, zelfs ongeneeslijke krankzinnigheid van een van de huwelijkspartners is geen voldoende grond voor een echtscheiding. En ongehuwd samenleven was in die tijd een schande en ondenkbaar voor wie als een fatsoenlijk burger door het leven wilde gaan.

Andere thema’s van het Verhalenarchief zijn bijvoorbeeld “Tabee Indië”, “Kinderen van foute ouders”, “50 jaar Turken in Nederland”. Verhalen kunnen nog steeds worden ingezonden.

Onderzoek naar dergelijke thema’s kan tzt ook gedaan worden in de collectie egodocumenten van het Nederlands Dagboekarchief. Onze collectie groeit sterk en de database om de documenten te ontsluiten is in aanbouw. Vrijwilligers hebben hier hard aan gewerkt, en bij de laatste werkzaamheden om de database actief te maken krijgen we momenteel hulp van het Meertens Instituut, waar onze collectie is gehuisvest.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)