European Diary Archives and Collections (EDAC)

Op 5 juni is, zoals we al eerder berichtten, een Europese koepelorganisatie van dagboekarchieven opgericht, de EDAC (European Diary Archives and Collections). Gastheer van de oprichtingsconferentie was het Meertens Instituut in Amsterdam. Behalve het Nederlands Dagboekarchief (NDA) waren er vertegenwoordigers aanwezig van dagboekarchieven uit Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. We hebben gezamenlijk een “mission statement” en “goals” geformuleerd zoals hieronder aangegeven.

EDAC’s mission statement and goals

  • Mission statement

The following mission statement was proposed and accepted: ‘The umbrella organisation of diary archives and collections aims to exchange best practices, data and expertise between the different diary archives in Europe, and to promote scholarly research on diaries and other forms of life writing like letters, autobiographies and memoirs.’

  • Goals 

1. The members of the umbrella organisation of diary archives and collections, who aim to collect and preserve diaries and all other forms of life writing and enable scholars to study them, will establish a network of the different diary archives and collections in Europe by means of a list serv, the exchange of publications and data, and yearly meetings in order to exchange best practices, data and expertise between the different diary archives.

2. The members of the afore mentioned organization aim to jointly organize projects concerning the reading and researching diaries and other forms of life writing, scholarly and non-scholarly.

Tevens hebben we plannen gemaakt en besluiten genomen voor de eerstkomende tijd. Het NDA zal de eerste twee jaar als secretariaat fungeren. De volgende bijeenkomst van de EDAC zal – als alles volgens plan verloopt – volgend jaar in september plaatsvinden in Pieve Santo Stefano, vestigingsplaats van het Archivio diaristico nazionale van Italië. We gaan een EDAC-website opzetten. Dagboekarchieven en soortgelijke organisaties in Europa die niet bij de oprichtingsconferentie aanwezig waren zullen uitgenodigd worden lid van EDAC te worden.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)