Dagboekfragmenten 1940-1945 op dbnl.org

dbnl dagboekfragmenten 1940-1945

 

In de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een publicatie opgenomen getiteld Dagboekfragmenten 1940-1945. Dit boek, oorspronkelijk verschenen in 1954 en opnieuw uitgegeven in 1985, bevat geanonimiseerde fragmenten ontleend aan particuliere dagboeken die in origineel of in fotokopie berusten bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Hieronder een fragment van 2 mei 1945, door een handelsvertegenwoordiger van 49 jaar te Amsterdam:

Met de Duitsche omroep van 22.30 is gisteren avond bekend gemaakt dan Hitler gestorven is. Ik schrijf dit met opzet niet met groote letters. Eerst had hij een bloeduitstorting in de hersenen. Nu is hij de heldendood gestorven, maar in den middag vertelde men weer dat hij zelfmoord had gepleegd. Mijn meening is dat die kerel heelemaal niet dood is. Let eens op dat ze hem net als Jezus Christus 3 dagen na zijn dood, of misschien een week, een jaar, of wanneer het de Nazikliek goeddunkt, uit zijn graf laten opstaan. Als er sprake is van een graf. En met hem zijn ook de andere kopstukken verdwenen. Goring, Gobbels, Ley, Ribbentrop, geen van die schobbejakken is er meer te vinden. Admiraal Donitz is zijn opvolger en die zegt volhouden jongens, doorvechten. Of er nog iets te vechten is. Berlijn, Lubeck, Rostock, Bremen, Swindemunde, is gevallen De legers in Oostenrijk en Italie bij elkaar 1 millioen man hebben zich over gegeven. Hier in Holland is geen oorlog meer. Wij zien iedere morgen de machtige bommenwerpers boven ons huis vliegen komende uit de richting Schiphol. Zij zijn al 2 dagen bezig levensmiddelen uit te gooien. Het wordt nu dus ernst dat we eten uit Eng. krijgen. Het zal echter wel eenige dagen duren voordat we het krijgen. Ze zeggen dat er ook sigaretten in de pakketten zitten. En rijst met gedroogde eieren. En echte chocolade. Ons hart klopt vol verwachting.

Het boek is online te lezen, maar ook als pdf te downloaden.
(Een tip van So to bed.)

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)