Brief uit het jaar 1919/1920

Het is alweer december. Voor het Dagboekarchief een druk en veelbewogen jaar. Er zijn veel nieuwe collecties binnengekomen, ook zijn we opnieuw begonnen met het inventariseren van archieven. Hierdoor hopen we in de toekomst de collectie beter toegankelijk te kunnen maken voor onderzoekers en belangstellenden. De klus zal nog wel even in beslag nemen, omdat er ook veel nieuwe collecties ingeschreven moeten worden. Maar we hopen op een voorspoedige voortgang en ook voor het nieuwe jaar is het ons streven hier hard aan te werken.

In een van de ingeschreven collecties bevind zich een brief geschreven in 1919/1920. Het leek ons leuk om de tekst, zoals hij werkelijk geschreven is, over te nemen en deze via deze weg met jullie te delen (uit privacy overweging hebben we de namen weer iets aangepast)

1

Lieve Vader, beste Moeder!
Bij ‘t begin van ‘t nieuwe jaar
Maakte ik, – al is ‘t nog niet netjes, –
Toch een wenschje voor u klaar!
2
‘k Kan nog wel niet heel best schrijven,
Maar ‘k weet ook, dat op deez’ dag
Ieder, die maar wat kan praten,
Niet geheel toch zwijgen mag!
3
En ‘k beloof u, ‘k zal mijn best doen,
Dat ik ‘t heel wat beter leer;-
Kijk naar ‘t schrijven niet te veel dus
Of naar fouten dezen keer!
4
‘k Hoop, dat ‘t nieuwe jaar ons allen
Recht verheugd en blij doe zijn,
Dat wij bij elkander blijven
Zonder ziekte, ramp of pijn!
5
‘k Wil zoo gaarne mij gedragen
Als een goed, gehoorzaam kind-
En was ‘k wel eens stout in ‘t oude
‘k Hoop, dat ‘t nieuwe dat niet vindt.
Uw liefhebbende
Deanna en William

Namens het Dagboekarchief wensen wij jullie allen hele fijne feestdagen toe en alvast een heel gelukkig nieuwjaar!

Tekst en foto : Meertens Instituut Amsterdam / Nederlands Dagboekarchief

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)