Brieven uit Australië, 1954

Emigratie naar Australië

In veel Nederlandse foto-albums uit de jaren vijftig zal een foto zoals deze te vinden zijn, waarop familieleden die naar een ver land vertrekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen, worden uitgezwaaid.

De vader van Paul Weusten was emigratie-ambtenaar in Limburg; hij gaf voorlichting aan Nederlanders die naar Australië wilden emigreren. In 1954 maakte hij in opdracht van een katholieke emigratiestichting een reis van vier maanden om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie van Nederlanders die zich in Australië hadden gevestigd. De brieven die hij tijdens zijn reis aan zijn vrouw schreef zijn nu op het blog van Paul Weusten geplaatst, voorzien van foto’s en diverse documenten. Klik hier om ze te lezen.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)