Symbolen, codes en geheimschrift in dagboeken

dagboekstapels

“Symbolen, geheimschrift en codes in dagboeken zijn een manier om gevoelige, intieme informatie te verhullen. Dit soort persoonlijk taalgebruik is een belangrijk kenmerk van dagboeken, hoe verschillend ook in tijd en ruimte, maar het is tot dusver nauwelijks bestudeerd.”

Bovenstaand citaat is afkomstig uit de samenvatting van Tiny Symbols tell Big Stories: Naming and Concealing […]

Studenten bezoeken het NDA

studenten bezoeken het NDA

Op 7 november ontving het Nederlands Dagboekarchief een groep masterstudenten geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van dr. Leonieke Vermeer. De studenten nemen deel aan het onderzoekseminaar ‘In Sickness and in Health’, waarin het perspectief van patiënten centraal staat. De studenten doen aan de hand van brieven en dagboeken onderzoek naar de mogelijkheden […]

Monuments for the common (wo)man: Diary archives in Europe

mandje dagboeken

Onder de titel “Monuments for the common (wo)man: Diary archives in Europe” publiceerde het Tijdschrift voor Genderstudies (Journal of Gender Studies) in zijn septembernummer van 2016 een interview van Marijke Huisman met Monica Soeting, staflid en mede-oprichtster van het Nederlands Dagboekarchief. Binnen de historische wetenschap is in de loop van de 20e eeuw steeds meer […]

Historie van binnenuit

historie van binnenuit

Willem Oosterbeek, journalist en schrijver

door Willem Oosterbeek

Alweer een tijdje geleden las ik een artikel over het bestaan van een dagboekarchief. Het archief werd in 2010 opgezet door Mirjam Nieboer en Monica Soeting. Als schrijver van non-fictieboeken heeft zo’n archief altijd onmiddellijk m’n interesse. Vaak geeft een dagboek namelijk de mogelijkheid de historie […]

Data van dagboeken

data van dagboeken

‘Data van Dagboeken’ heet het nieuwste project van het Meertens Instituut en DANS (Data Archiving and Networked Services) waarin de gegevens van dagboeken digitaal worden ontsloten. Dagboeken en andere egodocumenten geven een unieke en persoonlijke kijk op de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. De onderzoeksmogelijkheden strekken zich tevens uit naar onderzoek […]

Egodocumenten en wetenschap

“Voor nieuwe zaken of ideeën heeft men nieuwe woorden nodig. Iets bestaat niet echt, wanneer er geen woord is om het aan te duiden,” schreef Rudolf Dekker in een artikel getiteld “Wat zijn egodocumenten?” in het tijdschrift Indische Letteren (jrg. 8, 1993). Het grote Van Dale woordenboek verklaart het woord egodocument als volgt: “document over […]

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)