Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Oorlogs- en bevrijdingsdagboeken uit het Rijk van Nijmegen online

screenshot Atlas Nijmegen

Gelezen op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:

Het Regionaal Archief Nijmegen en het Bevrijdingsmuseum zetten samen 40 van hun mooiste dagboeken uit het Rijk van Nijmegen online. Het is een eerste stap naar het digitaal beschikbaar stellen van zoveel mogelijk dagboeken uit oorlogs- en bevrijdingstijd voor onderzoek, maar ook gewoon voor […]

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)