Rookverbod in Paleis voor Volksvlyt (fragment uit memoires)

Van 1875 tot 1882, toen het concertgebouw geopend werd, was het Paleis voor Volksvlyt het groote vereenigingspunt voor de kunstlievende Amsterdammers. Daar zetelde de Amsterdamsche muziekvereeniging en haar directeur was Joh. Coenen. De concerten werden in de winter, in de, totaal ongeschikte groote zaal en in den Zomer, in de fraai verlichte tuin, gegeven. Het […]

Bouw Rijksziekenhuis te Leiden 1868-1870 (fragment uit memoires)

In 1868 werd de Friese aannemer O. de opdracht gegund het Rijksziekenhuis te Leiden te bouwen voor 259.000 Gulden.

Het eerste wat wy deden, was naar Leiden verhuizen, waar wy op de Oude Vest woonden van Oct. 1868 tot Mei 1870. Het was voor het gezin een heerlyke overgang. De tyd, dien wy daar doorbrachten […]

Vrede van Versailles, 28 juni 1919 (fragment uit memoires)

Heden op den 28ste Juni 1919, den dag, waarop de Vrede te Versailles onderteekend wordt, sluiten wy en nu voor goed het schryven dezer herinneringen. De wereld staat nu weer op een keerpunt. De gesloten vrede is niet gegrond op recht, maar ingegeven door haat en wraakzucht, tot eeuwige schande der overwinnaars, die voor het […]

Een huwelijk in Batavia, 1939 (fragment uit memoires)

Via I. heb ik toen om een onderhoud gevraagd met haar vader met de bedoeling om meer klaarheid te brengen in de verhouding tussen I. en mij. Toen ik eenmaal met Pa N. onder vier ogen onze conversatie zou beginnen nam ik meteen het initiatief en heb hem toen om de hand van zijn dochter […]

Bijzondere nieuwe aanwinsten

Het archief heeft weer bijzondere nieuwe aanwinsten ingeschreven op de inleverdag op 29 juli jl. Onder andere 20 kilo notitieschriften van iemand die vanaf haar veertiende bijna zestig jaar lang jaar een dagboek had bijgehouden. Zij woonde een groot deel van haar – interessante en bewogen – leven in Australië. De familie trof de dagboeken […]

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)