Brieven uit Australië, 1954

Emigratie naar Australië

In veel Nederlandse foto-albums uit de jaren vijftig zal een foto zoals deze te vinden zijn, waarop familieleden die naar een ver land vertrekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen, worden uitgezwaaid.

De vader van Paul Weusten was emigratie-ambtenaar in Limburg; hij gaf voorlichting aan Nederlanders die naar Australië wilden emigreren. In […]

Blader online door Etty Hillesums dagboeken en brieven

Op deze webpagina van het Joods Historisch Museum staat veel informatie over Etty Hillesum, bijvoorbeeld over haar ontwikkeling als schrijfster en over haar dagboek in de dagboektraditie. Het museum beheert het dagboek (elf cahiers), de brieven, foto’s en boeken uit Etty Hillesums privébezit. Een indrukwekkende collectie. De dagboeken en brieven zijn online door te bladeren. […]

Dossier Dagboek in De Volkskrant

Het Nederlands Dagboekarchief verzamelt alleen ongepubliceerde dagboeken. Maar natuurlijk hebben we ook belangstelling voor dagboeken die in boekvorm zijn uitgegeven of die online of in andere media publiek worden gemaakt. Sinds enige tijd heeft De Volkskrant een rubriek “Dossier Dagboek”, waarvan we u graag de link doorgeven: http://www.volkskrant.nl/dossier-dagboek/. De dagboeknotities in deze rubriek geven steeds […]

Dagboekproject Fam. De Booij 1940-1946

We vonden een buitengewoon interessant project op de website van de heer Tom de Booij. Hier zijn dagboeken, brieven, documenten, foto’s en herinneringen van verschillende leden van de familie De Booij – jong en oud – uit de periode 1940-1946 samengebracht in een chronologisch geordend geheel. Samensteller Tom de Booij (1924) woonde begin jaren veertig […]

Online tentoonstelling van dagboeken uit de Morgan Library

Haar familie vond de man die zij liefhad, Charles Kingsley, geen goede partij voor haar en verbood haar alle omgang met hem. Haar dagboek uit 1841 bevat haar niet-verzonden liefdesbrieven aan Kingsley.

Veel mensen hebben een sterke drang om op de een of andere manier uitdrukking te geven aan wat er in hun leven […]

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)