Verschijnt ca. 3x p.j.

Kerk en school (dagboekfragmenten, 13-26 januari 1958)

Maandag 13 januari Kerkeraad. Van Wouw gekozen tot scriba. Ook sensura morum. Ik mag vroeger weg om de bus te halen.

Zondag 19 januari Heilig Avondmaal. Van Wouw en ik hebben tafelwacht. Rietveld regelt de toegang.

Donderdag 23 januari ‘s Middags half twee film. Klas 1, 2, 3 en 4. Waterleiding, Vlasoogst en Jantjes droom.

[…]

Vredesbeweging en kerk (brief, 17 november 1982)

Geachte zusters en broeders,

De synode van onze kerken sprak in 1978 het volgende uit:

1. massavernietigingswapens en methoden en de bewapeningswedloop zijn in strijd met Gods heil voor deze wereld, en dus uit den boze; 2. van alle christenen, die willen onderhouden wat Jezus hun geboden heeft en die als overheid en onderdaan ook […]

Vredesbeweging en kerk, jaren tachtig (brief, 17 november 1982)

Geachte zusters en broeders,

De synode van onze kerken sprak in 1978 het volgende uit:

1. massavernietigingswapens en methoden en de bewapeningswedloop zijn in strijd met Gods heil voor deze wereld, en dus uit den boze; 2. van alle christenen, die willen onderhouden wat Jezus hun geboden heeft en die als overheid en onderdaan ook […]

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)