Verschijnt ca. 3x p.j.

Dagboekfragmenten 1940-1945 op dbnl.org

dbnl dagboekfragmenten 1940-1945

 

In de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een publicatie opgenomen getiteld Dagboekfragmenten 1940-1945. Dit boek, oorspronkelijk verschenen in 1954 en opnieuw uitgegeven in 1985, bevat geanonimiseerde fragmenten ontleend aan particuliere dagboeken die in origineel of in fotokopie berusten bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Hieronder een fragment van 2 mei 1945, […]

Oorlogs- en bevrijdingsdagboeken uit het Rijk van Nijmegen online

screenshot Atlas Nijmegen

Gelezen op de website van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:

Het Regionaal Archief Nijmegen en het Bevrijdingsmuseum zetten samen 40 van hun mooiste dagboeken uit het Rijk van Nijmegen online. Het is een eerste stap naar het digitaal beschikbaar stellen van zoveel mogelijk dagboeken uit oorlogs- en bevrijdingstijd voor onderzoek, maar ook gewoon voor […]

Westlands oorlogsdagboek online bij Historisch Archief Westland

Jeane Zwinkels (geboren in 1910) heeft van 1939 tot 1945 in twee schriftjes bijgehouden wat er in Naaldwijk, in het Westland en in de wereld allemaal gebeurde. Zij was Rode Kruis-medewerkster. Haar dagboeken geven een mooi inkijkje in het dagelijks leven tijdens de Tweede Wereldoorlog in Naaldwijk en omgeving. Het Historisch Archief Westland heeft (met […]

Dagboek uit de hongerwinter online

Er verschijnen steeds meer egodocumenten online. Internet maakt het steeds gemakkelijker om gegevens uit eigen familiearchief te publiceren. We ontdekten er net weer een oorlogsdagboek uit de hongerwinter, van Clara Lamberts-Gijzen in Leiden. Clara’s kleinzoon Frans Mensonides heeft het voor een groot deel op zijn persoonlijke webpagina gepubliceerd, voorzien van toelichtingen, foto’s, commentaren en een […]

Engelse militaire dagboeken uit WO I gedigitaliseerd

Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In het kader van de herdenking hebben de Britse National Archives een belangrijk digitaliseringsproject opgezet. Het project heet First World War 100. Alle eenheden van het Britse leger waren verplicht om schriftelijk verslag te doen van hun dagelijkse activiteiten in de oorlogsjaren. Die […]

Dagboek van een bakvisch, 1922-’23 (pdf)

Het Historisch Centrum Leeuwarden heeft op zijn website een heerlijk dagboekje staan, een scan van het originele handschrift plus transcriptie. Het is geschreven door Martha Feitsma, geboren in 1907 te Leeuwarden in een Joods gezin, en het bestrijkt de periode 29 augustus 1922 t/m 16 juli 1923, bijna één jaar dus. Martha lijkt me een […]

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)