Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Dagboekdesign

Kun je aan het design van een dagboek zien in welke tijd het is geschreven? Vaak wel. Onderstaande foto’s tonen dagboeken met een vormgeving die kenmerkend is voor de periode waarin ze geschreven zijn.

[…]

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)