Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Overig

KvK en Bank

De Stichting Nederlands Dagboekarchief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 51283247.
Rekeningnummer bij de Triodos Bank: NL65 TRIO 0212 1641 55.

Steun het NDA

De Stichting Nederlands Dagboekarchief is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidies. Wilt u ons steunen? Giften zijn bijzonder welkom. Klik hier als u Vriend(in) van het NDA wilt worden.
Het NDA is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Giften aan het NDA kunnen daardoor fiscaal aftrekbaar zijn.

Jaarrekeningen en jaarverslagen

 

←HOME

AGENDA

Dag van het Dagboek
Ook dit jaar organiseren we weer een evenement tgv de internationale Dag van het Dagboek, en wel op 29 juni a.s. Klik hier voor nadere info over het programma.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)