Overig

KvK en Bank

De Stichting Nederlands Dagboekarchief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 51283247. Fiscaal nummer: 8231.96.513
Rekeningnummer bij de Triodos Bank: NL65 TRIO 0212 1641 55.

Steun het NDA

De Stichting Nederlands Dagboekarchief is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidies. Wilt u ons steunen? Giften zijn bijzonder welkom. Klik hier als u Vriend(in) van het NDA wilt worden.
Het NDA is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Giften aan het NDA kunnen daardoor fiscaal aftrekbaar zijn.

Jaarrekeningen en jaarverslagen

 

←HOME

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)