Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Overig

KvK en Bank

De Stichting Nederlands Dagboekarchief is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr: 51283247.
Rekeningnummer bij de Triodos Bank: NL65 TRIO 0212 1641 55.

Steun het NDA

De Stichting Nederlands Dagboekarchief is een stichting zonder winstoogmerk en ontvangt geen subsidies. Wilt u ons steunen? Giften zijn bijzonder welkom. Klik hier als u Vriend(in) van het NDA wilt worden.
Het NDA is door de Belastingdienst aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Giften aan het NDA kunnen daardoor fiscaal aftrekbaar zijn.

Jaarrekeningen en jaarverslagen

 

←HOME

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)