Verschijnt ca. 3x p.j.

Ontstaansgeschiedenis

Het Nederlands Dagboekarchief werd in 2009 opgericht door Mirjam Nieboer en Monica Soeting. De verzameling begon naar aanleiding van de 37 dagboekjes die Nieboer van de overleden grootvader van haar man ter beschikking kreeg. Soeting is hoofdredacteur van het elektronische tijdchrift European Journal of Life Writing en ontmoette Nieboer toen die laatste een geschikte plek voor de 37 dagboekjes zocht. De archiefcollectie en het beheer erover is grotendeels gebaseerd op het in Emmendingen bestaande Deutsche Tagebucharchiv. De collectie van het NDA omvat momenteel  zo’n 1200 items en groeit gestaag.

Op 4 november 2014 is deze unieke collectie van het Nederlands Dagboekarchief overgedragen aan het Meertens Instituut te Amsterdam, waar de collectie al sinds februari 2013 was gehuisvest. Hiertoe is besloten om de continuïteit en het beheer van de snel groeiende collectie veilig te stellen en mogelijkheden voor toekomstig onderzoek te garanderen.
Het Meertens Instituut beheert de geschonken documenten en materialen en maakt deze toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. De documenten zelf zijn, net als andere analoge collecties van het Meertens Instituut, ondergebracht in de archiefruimtes van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Deze ruimtes voldoen aan de geldende eisen van klimaatbeheersing en veiligheid. Wilt u de collectie van het dagboekarchief raadplegen, maakt u dan een afspraak via email: info@dagboekarchief.nl.

Het Nederlands Dagboekarchief richt zich onder andere op de acquisitie en inhoudelijke ontsluiting en op de contacten met dagboekarchieven in het buitenland.

 

←HOME

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)