Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Nederlands Dagboekarchief wordt gevormd door:

susanne neugebauer
Voorzitter: Susanne Neugebauer
Drs. Susanne Neugebauer woont in Weesp en is archivaris bij Atria, kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis. Zij heeft tien jaar in het archiefonderwijs gezeten en bereidt een proefschrift voor met de titel: ‘De nalatenschap van Lizzy van Dorp: persoonlijke archivering of continue coproductie van sociale herinnering? Een case studie naar archiveringsprocessen rondom personen’.

 

marjet van elten
Secretaris: Marjet van Elten, neerlandica
Drs. Marjet van Elten is na de Bibliotheek- en Documentatieacademie, Nederlandse Taal- en Letterkunde gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is werkzaam geweest in het bibliotheekvak, in het onderwijs en als freelance redacteur.
Nu is ze beleidsmedewerker bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.

 

geert-jan meijerhof
Penningmeester: Geert-Jan Meijerhof
Drs. Geert-Jan Meijerhof is financieel deskundige en als controller werkzaam bij het Jeugdriagg Noord Holland Zuid en bij de Hoofdlijn, praktijk voor psychotherapie en psychiatrie.

 

 

 

J. van Zaane
Lid: Jaap van Zaane
Mr. Jaap van Zaane is notaris te Amsterdam.

 

 


Alle bestuurs- en staffuncties zijn onbezoldigd.

←HOME

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)