LINKS (Europa)

EDAC – European Diary Archives and Collections
The European Diary Archives and Collections Network (EDAC) was founded in June, 2015.
EDAC aims to exchange best practices, data and expertise between the different diary archives in Europe, and to promote scholarly research on diaries and other forms of life writing like letters, autobiographies and memoirs.
The EDAC Secretariat 2015-18 is hosted by the Nederlands Dagboekarchief (Dutch Diary Archive), Amsterdam.

Italië
In 1984 werd in het Italiaanse stadje Pieve Santo Stefano op initiatief van Saverio Tutino het Archivio dei diari opgericht: een dagboekarchief dat in de eerste plaats als een ?herinneringsbank? moest fungeren. Inmiddels bevinden zich in dit archief meer dan 6000 persoonlijke schrijfsels (behalve dagboeken ook brieven en ongepubliceerde autobiografische memoires) van niet-bekende Italianen. De dagboeken en andere egodocumenten die door het archief gecatalogiseerd en ontsloten worden, dienen niet langer alleen als nationaal geheugen en als herinnering aan mensen uit het verleden, maar worden ook veelvuldig als onderzoek- en studiemateriaal gebruikt door studenten en wetenschappers, vooral historici, want dagboeken zijn als microgeschiedenissen een belangrijke bron voor geschiedschrijving. Maar ook antropologen, psychologen, letterkundigen en sociologen maken gebruik van het archief. www.archiviodiari.it

Frankrijk
Ook in Frankrijk bestaat een dagboekarchief. In 1992 werd in de openbare bibliotheek van Nyon een tentoonstelling ingericht van dagboeken en ongepubliceerde memoires en brieven. Een van de initiatiefnemers was Philippe Lejeune, die tot die tijd vooral onderzoek had gedaan naar gepubliceerde autobiografieën. Eind jaren tachtig raakte hij geïnteresseerd in dagboeken. Hij plaatste een oproep in een Frans tijdschrift waarin hij dagboekschrijvers vroeg hem te vertellen waarom en hoe vaak ze een dagboek bijhielden, wat voor papier of welk soort schriften ze gebruikten en wat ze met hun aantekeningen deden. In 1990 publiceerde Lejeune zijn bevindingen in ‘Cher cahier’, en twee jaar later richtte hij met geestverwanten de Association pour l’autobiographie et le Patrimoine Autobiographique (APA) op. De APA beheert het Franse dagboekarchief, organiseert bijeenkomsten en geeft een tijdschrift uit. www.sitapa.org

Duitsland
De Italiaanse en Franse dagboekarchieven vonden in 1998 navolging in de Zuid-Duitse stad Emmendingen, waar Frauke von Troschke met hulp van de gemeente het Deutsche Tagebucharchiv oprichtte. Dit archief, dat meer dan 7000 egodocumenten bezit en bijna dagelijks nieuwe egodocumenten krijgt toegezonden, kent slechts twee regels: de dagboeken moeten in het Duits zijn geschreven en alleen ongepubliceerde dagboeken worden opgenomen. Meer dan tachtig vrijwilligers lezen elk nieuw ingestuurd stuk, vatten dat samen aan de hand van zorgvuldig opgezette vragen en voeren de gegevens in de computer in. Ook dit archief fungeert zowel als bewaarplaats van egodocumenten als ook als materiaal voor wetenschappelijk onderzoek. www.tagebucharchiv.de

Overige landen Europa
In de jaren daarna werden dagboekarchieven opgericht in Spanje en Finland. In Zwitserland ontstond een collectie aan de universiteit van Neuchâtel, in Brussel worden door de Archives du patrimoine autobiographique dagboeken gelezen en becommentarieerd, en aan de universiteiten van Liverpool en Madeira zijn dagboekarchieven in oprichting. Voor al deze archieven geldt dat alleen ongepubliceerde egodocumenten van hoofdzakelijk onbekende mensen worden verzameld.

Voor voortgaande ontwikkelingen: kijk bij EDAC!

←HOME

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)