Monuments for the common (wo)man: Diary archives in Europe

Onder de titel “Monuments for the common (wo)man: Diary archives in Europe” publiceerde het Tijdschrift voor Genderstudies (Journal of Gender Studies) in zijn septembernummer van 2016 een interview van Marijke Huisman met Monica Soeting, staflid en mede-oprichtster van het Nederlands Dagboekarchief. Binnen de historische wetenschap is in de loop van de 20e eeuw steeds meer belang toegekend aan verhalen van ‘gewone mensen’ (common people). Daarbij groeide de belangstelling voor (auto-)biografische geschriften zoals dagboeken. Het artikel beschrijft hoe in diverse Europese landen de afgelopen decennia archieven werden opgericht om dit soort documenten te verzamelen en voor onderzoek beschikbaar te maken en gaat in op de mogelijkheden die deze archiefcollecties bieden voor bijvoorbeeld gender studies. Hieronder enkele citaten uit het artikel.

Tijdschrift voor Genderstudies 19(2016)3, pp. 373-387
Enkele citaten:
‘[A]ll sorts of people bring diaries to the archive. They greatly differ in age, class, and gender, but alas not in race – most of the people, though not all, are white. But we think the collection is more or less representative for the Dutch population since the second half of the nineteenth century, although diaries of immigrants are under-represented. It would be great if we would receive more of these diaries.’ (p. 375)
‘A lot of people, if not most, who donate their diaries to the archive, are apologetic,’ says Soeting. ‘They tell us the diaries are not really interesting, because the entries are not about specific “official” historical events, like the Second World War or the Dutch military actions in Indonesia in the 1940s. There are of course gender aspects to this: diaries of “housewives” are usually thought to be especially uninteresting.’ Based in an institute with a strong research tradition in folklore and everyday culture, the Dutch Diary Archive does find such texts as interesting as all other diaries.’ (p. 376)

Het artikel kan hier online gelezen worden (betaalmuur voor niet-abonnees).

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)