Vredesbeweging en kerk, jaren tachtig (brief, 17 november 1982)

Geachte zusters en broeders,

De synode van onze kerken sprak in 1978 het volgende uit:

1. massavernietigingswapens en methoden en de bewapeningswedloop zijn in strijd met Gods heil voor deze wereld, en dus uit den boze;
2. van alle christenen, die willen onderhouden wat Jezus hun geboden heeft en die als overheid en onderdaan ook binnen het huidige veiligheidssysteem een taak vervullen, mag worden verwacht, dat zij IN WOORD EN DAAD HUN OVERTUIGING UITDRAGEN, dat de huiveringwekkende bewapeningswedloop niet tot de vrede dient;
3. van alle christenen mag worden verwacht, dat zij stappen ondernemen die verder van de HEILLOZE WEG der kernbewapening afvoeren en die ons dichter bij de weg en de waarheid van Jezus Christus brengen;
4. ook zullen christenen ieder pogen in nationaal en internationaal verband om vrede en recht te waarborgen steunen, inzonderheid zich inspannend voor de afschaffing der middelen tot massavernietiging.

Gevolg gevend aan de oproep van de synode, hebben mijn vrouw en ik, ons als lid aangemeld van de Vredeswerkgroep V[…] die opgericht buiten de kerken om, zich nu gemeld heeft aan, en zich aangesloten heeft aan het I.K.V.
Met overtuiging staan wij achter het streven van het I.K.V. omdat zij ECHT streeft naar een ontwapening, n.l. te beginnen bij jezelf.
In haar laatste vergadering heeft de synode besloten een tegen het I.K.V. gerichte actie te steunen,

n.l. de I.C.T.O. Hiermede steunt zij dus een streven van een gelijk opgaan in de bewapeningswedloop (want dat houdt het gezegde tweezijdige ontwapening in).
Van deze HEILLOZE WEG wil ik mijzelf onttrekken, en beschouw mijzelf geen lid meer van de Gereformeerde kerk.
Het is al geruime tijd dat wij deze dingen hebben zien aankomen, en het laatste heeft voor mij persoonlijk de deur dicht gedaan, hoewel ik Uw college veel wijsheid toewens.

Brief van een 63-jarige man aan de leden van de Gereformeerde kerk in de gemeente V., 17 november 1982. Collectie NDA.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)