Vrede van Versailles, 28 juni 1919 (fragment uit memoires)

Heden op den 28ste Juni 1919, den dag, waarop de Vrede te Versailles onderteekend wordt, sluiten wy en nu voor goed het schryven dezer herinneringen.
De wereld staat nu weer op een keerpunt. De gesloten vrede is niet gegrond op recht, maar ingegeven door haat en wraakzucht, tot eeuwige schande der overwinnaars, die voor het recht heetten te stryden.
Deze Vrede kan de wereld niet gelukkig maken.
Wy mogen slechts hopen, dat het recht en de menschen weder goed zal maken, ofschoon dat nu wel onmogelijk schynt.

Slot van memoires van een 80-jarige eigenaar van een bouwbedrijf. Collectie NDA.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)