Veemgericht met ijzeren vrouwenbeeld (fragment uit reisverslag, 1850)

Uit het verslag van een jonge vrouw van haar huwelijksreis langs de Rijn, 1850:

“Bij het Paleis van den regerenden Groot Hertog van Baden.
—Onder de grond zijn hier nog de onderaardse gangen aanwezig waarin vroeger veemgericht gehouden werd. Met twee kaarsen gaat men hierin en beziet alzoo, de gevangenis, de plaats waar de gevangenen werden nedergelaten, alsmede van het ijzeren vrouwenbeeld waaronder een diepte van 90 voeten is. Men bragt de veroordeelde bij dit beeld hetwelk door geheime veren hare armen om hem sloeg en op een vreselijke wijze pijnigde en hare prooi loslatende viel deze in eene diepte van 90 voeten en vond zoo verder den dood.”

Collectie NDA.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)