Rookverbod in Paleis voor Volksvlyt (fragment uit memoires)

Van 1875 tot 1882, toen het concertgebouw geopend werd, was het Paleis voor Volksvlyt het groote vereenigingspunt voor de kunstlievende Amsterdammers. Daar zetelde de Amsterdamsche muziekvereeniging en haar directeur was Joh. Coenen.
De concerten werden in de winter, in de, totaal ongeschikte groote zaal en in den Zomer, in de fraai verlichte tuin, gegeven. Het waren steeds, zoogenaamde populaire concerten. Onder de muziekuitvoering werd gepraat en gerookt, ook gewandeld en bediend. Op een goeden dag wenschte Coenen hierin verandering te brengen en begon hy, op Donderdagavonden, zoogenaamde, Klassieke concerten te geven, waarby onder de muziek niet gepraat of gerookt en ook niet gewandeld mocht worden. Het rookverbod was het ergste. De meesten bleven er om weg en zoo ook wy.
Het duurde echter niet lang. De nieuwsgierigheid dreef de menschen en ook ons er heen en binnen het jaar waren de klassieke concerten goed bezocht en de populaire niet meer.

Fragment uit de memoires van een aannemer, opgeschreven tussen zijn 75e en 80e levensjaar, omstreeks 1915. Collectie NDA.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)