Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Kerk en school (dagboekfragmenten, 13-26 januari 1958)

Maandag 13 januari
Kerkeraad. Van Wouw gekozen tot scriba. Ook sensura morum.
Ik mag vroeger weg om de bus te halen.

Zondag 19 januari
Heilig Avondmaal.
Van Wouw en ik hebben tafelwacht. Rietveld regelt de toegang.

Donderdag 23 januari
‘s Middags half twee film. Klas 1, 2, 3 en 4. Waterleiding, Vlasoogst en Jantjes droom.

Vrijdag 24 januari
Ik betaal per postwissel f 5 voor het boek: “Tot de dag aanlicht”. ‘s Middags na schooltijd bestel ik 8 mud anthraciet aan Vermalen. Ik stop daartoe een briefje in de bus bij ‘t station. Bij Verweij bel ik Joh. v. Wouw op voor ‘t preeklezen. Ik zeg hem, dat ik een preek zal lezen over het Hooglied.

Zaterdag 25 januari
Vermalen brengt 8 mud anthraciet voor f 94,40.
Roskamp kijkt de voorkamerkachel na.
Anneke uit logeren bij v. Wouw.

Zondag 26 januari
Joh. v. Wouw leest een preek, dat David het volk telt.
‘s Middags lees ik een preek over Hooglied vers 11 en 12.
‘t Waren preken van prof. dr. K.S.

Uit het dagboek van dhr. B., gereformeerde onderwijzer. Collectie NDA.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)