Verschijnt ca. 3x p.j.

In één woord droevig. (Dagboekfragment, 8 december 1951)

Uit het dagboek van een onderwijzer, 43 jaar oud. (Collectie NDA.)

Zaterdag 8 December
Ik ga ‘s middags met de bus naar Koudekerk. Een lap brengen, waar Moe nachtponnen van maken kan. Daar zat ze echter nu juist helemaal niet om verlegen. Wel had ze graag stof voor een onderjurk. Ik krijg enkele N.L.C.-en mee van Moe met aardige foto’s.
Stormachtig weer. In één dezer kranten stond het bericht, dat prof. dr. J.P.A. Mekkes geïnstalleerd werd tot erelid van S.S.R.L. ter gelegenheid van het 10-de lustrum dezer vereniging. […] Deze professor Mekkes schijnt zich vooral verdienstelijk te hebben gemaakt met het oplossen van het z.g. civitas-probleem. Wat er met dit probleem bedoeld wordt, is mij niet duidelijk.
In een ander exemplaar van de meegekregen kranten stond een rede van prof. Van Niftrik, die deze in Utrecht had gehouden voor een talrijk gehoor. Dat betrof de schoolkwestie Hardegarijp. Met die rede kan een christelijk onderwijzer ‘t beslist niet eens zijn. Prof. v. Niftrik gaf hierin de mening weer van de Herv. Raad voor Kerk en School. In één woord droevig.

N.L.C.: Nieuwe Leidse Courant.
Het artikel over de schoolkwestie Hardegarijp (N.L.C. van 3 dec. 1951) is hier in zijn geheel na te lezen.
S.S.R.L.: Gereformeerde studentenvereniging, Leiden.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)