Een huwelijk in Batavia, 1939 (fragment uit memoires)

Via I. heb ik toen om een onderhoud gevraagd met haar vader met de bedoeling om meer klaarheid te brengen in de verhouding tussen I. en mij. Toen ik eenmaal met Pa N. onder vier ogen onze conversatie zou beginnen nam ik meteen het initiatief en heb hem toen om de hand van zijn dochter gevraagd. Ik nam aan dat hij dat niet direct had verwacht, hij gaf dan ook niet direct een positief antwoord maar vroeg naar mijn financiële positie vooral in verband met de toekomst. Uiteraard gaf ik een rooskleurig beeld waarmede hij zich kon verenigen en had hij geen bezwaar tegen verdere omgang en een toekomstig huwelijk. […] Eigenaardig genoeg was de situatie toen zo dat I. als belangrijke partij, niet op de hoogte was van het feit dat ik haar vader zou vragen om met haar te mogen trouwen. Voor ik met hem ging praten wist ik dat trouwens zelf ook niet. Nu het zover gekomen was moest ik het haar toch ook nog vragen. Dat gebeurde in het bijzijn van haar ouders en zusjes. Weinig romantisch overigens, maar ja wees maar eens romantisch in het bijzijn van anderen. […] Ook I., met meer overtuiging dan haar vader, gaf haar ja-woord. Daarmede hadden we dus officieel verkering.

De trouwdag werd vastgesteld op 27 juni 1939.
Een dag later werd het huwelijk kerkelijk bevestigd in het kerkje aan de Gang Chaulan in Batavia.

Was ik op mijn paasbest, mijn bruid was een sprookje. Ze was gekleed in de witte bruidsjapon die ze droeg bij de receptie waar nu een lange sleep aan was bevestigd. Ze droeg daarbij een Hongaars aandoende hoofdtooi van witte kunstbloemetjes, gemaakt door haar zelf, waaraan een even lange sluier, als de sleep, was bevestigd. Ook de entourage om haar heen was zeer mooi, haar zusjes T. en B. waren de bruidsmeisjes en gekleed in zachtgroene lange japonnen met passende hoeden. […] Nog voor we de kerk betraden hoorden we al uitroepen slaken van het Maleis “Bagoes betoel”, het Indisch-Hollands “wah sèh mooi deze já” en het Nederlands “Wat een schattig mooi stel” van de belangstellenden buiten.

Fragment uit de opgeschreven herinneringen van de heer V. Collectie NDA.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)