Bouw Rijksziekenhuis te Leiden 1868-1870 (fragment uit memoires)

In 1868 werd de Friese aannemer O. de opdracht gegund het Rijksziekenhuis te Leiden te bouwen voor 259.000 Gulden.

Het eerste wat wy deden, was naar Leiden verhuizen, waar wy op de Oude Vest woonden van Oct. 1868 tot Mei 1870. Het was voor het gezin een heerlyke overgang. De tyd, dien wy daar doorbrachten was een gelukkige, wat het huiselyk leven betrof, maar een zorgelyke in zaken. Het wonen in Leiden, was voor ons, die Friesland gewoon waren, een hoogst aangename overgang.
Met onze drie jongens genoten wy, vooral Zondags, van de omgeving, waarvan de tochtjes, naar de uitspanning de Vink, my nog in aangename herinnering zyn gebleven. De nabyheid van Den Haag, verschafte ons, die toen nog niet veel gewend waren, groot genot. […]
Het bezoek aan het Haagsche bosch, vooral, als er in de Tent concert was en dat aan Scheveningen vonden wy een groot genot en wy waren nayverig op de menschen, die het voorrecht hadden in zoo’n schoone omgeving te mogen wonen. […]
Wonderlyk was het my te moede, toen ik in de laatste dagen van September 1868 het terrein opstapte, waarop niets stond en waar binnen een jaar het ziekenhuis verryzen moest. Ik had toen nog geen onderbaas, maar had eenige werklieden aangenomen en materialen laten aanvoeren en binnen een half uur had ik myn mannen aan het werk, voor het maken van loodsen en tydelijke inrichtingen.

Fragment uit de memoires van een aannemer, opgeschreven tussen zijn 75e en 80e levensjaar, omstreeks 1915. Collectie NDA.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)