Data van dagboeken

‘Data van Dagboeken’ heet het nieuwste project van het Meertens Instituut en DANS (Data Archiving and Networked Services) waarin de gegevens van dagboeken digitaal worden ontsloten.
Dagboeken en andere egodocumenten geven een unieke en persoonlijke kijk op de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. De onderzoeksmogelijkheden strekken zich tevens uit naar onderzoek buiten de traditionele domeinen van taalkundigen, historici en etnologen. Ook voor bijvoorbeeld psychologen en sociologen zijn dagboeken een waardevolle bron van informatie.

Het Meertens Instituut verzamelt dagboeken en werkt op dit gebied samen met de Stichting Nederlands Dagboekarchief (NDA). Recent is een database ontwikkeld om de papieren registratie en de gegevens die bij de dagboeken horen, te automatiseren. Het nieuwe project ‘Data van Dagboeken’ maakt het mogelijk die gegevens (de metadata) in te voeren. Dat is belangrijk voor de vindbaarheid van de informatie in dagboeken. Deze data wordt daarna beschikbaar gesteld voor onderzoek.

De gegevens komen ook beschikbaar via de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) zodat ze vergeleken kunnen worden met andere, bijvoorbeeld taalkundige, bronnen binnen Europa. ‘Data van Dagboeken’ wordt gefinancierd door het Meertens Instituut en DANS. Allebei zijn een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Bovenstaand bericht stond onlangs al in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut. Bij het Nederlands Dagboekarchief zijn we reusachtig blij hiermee. Onze medewerkster Nina Wijsbek, al enkele jaren als vrijwilligster verbonden aan het dagboekarchief, is de resterende maanden van dit jaar voor 1 dag in de week aangesteld bij het Meertens Instituut om aan het nieuwe project te werken. We waarderen het enorm dat de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), DANS ((Data Archiving and Networked Services) en het Meertens Instituut het belang van digitale ontsluiting van onze collectie voor onderzoek en wetenschap hebben ingezien en dit project hebben willen financieren. We wensen Nina veel succes met het werk!

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)