Collectie Dagboekarchief

Het dagboekarchief heeft inmiddels al vele meters aan archief. Dit keer willen we graag een blik in de collectie geven: wat wordt er zoal in het archief bewaard? Er zijn vele soorten egodocumenten ondergebracht in het Dagboekarchief. Dit zijn tot nu toe hoofdzakelijk handgeschreven documenten op papier. Vanwege de toename aan digitale egodocumenten – zoals dagboeken die op de computer worden bijgehouden – is ons streven om in de toekomst deze vorm ook aan het archief te kunnen toevoegen. Hier wordt inmiddels druk over nagedacht.

De egodocumenten die we op dit moment in het archief bewaren zijn dagboeken, memoires en correspondenties. Bij correspondentie is het voor onderzoekers vooral belangrijk dat het een briefwisseling betreft tussen het liefst twee personen, zoals liefdesbrieven, en dat de brieven van beide auteurs zijn bewaard. Voor dagboeken en memoires zijn geen specifieke onderwerpen van belang. Voor de onderzoekers van het Meertens Instituut is het vooral interessant als een dagboek gerelateerd is aan Nederland. Dit kan van alles zijn: een dagboek van een dokter over een dokterspraktijk in Arnhem, dagboeken van een toneelspeler in Maastricht tot aan een dagboekcollectie van een single moeder in Alkmaar.

De fysieke collectie van het dagboekarchief is, net als de andere fysieke collecties van het Meertens Instituut, ondergebracht in het reuzenarchief van het IISG in Amsterdam-Oost. Maar archiefruimte in Nederland is beperkt en dus kostbaar. Daardoor hebben we helaas niet de mogelijkheid om al het materiaal dat we aangeboden krijgen aan te nemen. Het kan voorkomen dat we van een bepaald thema op een gegeven moment al veel dagboekcollecties in het archief hebben. Dan moeten we besluiten om een nieuwe collectie op dat gebied niet aan te nemen. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg met de schenker.

                 

Op de foto´s is een deel van een dagboekcollectie te zien die een bijzondere vorm heeft. Het dagboek is geschreven op ansichtkaarten. Deze collectie is in 3 delen bij ons binnengekomen. Het komt voor dat een schenker een deel van zijn of haar collectie schenkt maar er op een later moment nog een vervolg is of zelfs meerdere. Het vervolg wordt dan op een later moment toegevoegd aan de collectie. In de database wordt daar melding van gemaakt zodat het duidelijk is dat er meerdere collecties aanwezig zijn. Graag vertel ik een volgende keer meer over de boeiende inhoud van ons archief.

Foto’s : Meertens Instituut / Nederlands Dagboekarchief

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)