Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Collectie

De collectie omvat:

 • Persoonlijke dagboeken, handgeschreven, getypt of in eigen beheer uitgegeven
 • Dagboeken die zijn bijgehouden in opdracht van een opleiding of studie
 • Dagboeken die zijn bijgehouden voor therapeutische doeleinden
 • Reisdagboeken, handgeschreven, getypt of in eigen beheer uitgegeven
 • Memoires, handgeschreven, getypt of in eigen beheer uitgegeven
 • Agenda’s met (dagboek)-aantekeningen
 • Brieven en briefwisselingen, handgeschreven, getypt of in eigen beheer uitgegeven
 • Poëziealbums. Deze worden opgenomen in de poëziealbumcollectie van het Meertens Instituut.

Voorwaarden:

 • Eerder door een officiële uitgeverij gepubliceerde documenten  worden niet in het archief opgenomen, maar kunnen wel een plek krijgen in de bibliotheek.
 • Losse brieven, ansichtkaarten of notitieboeken worden alleen gearchiveerd als ze onderling een biografische eenheid vormen en essentiële biografische notities bevatten.
 • In principe hanteren wij de stelregel dat het percentage tekst groter moet zijn dan het percentage beeld/foto’s. Hier kan echter in sommige gevallen van worden afgeweken, bijvoorbeeld bij een dagboek in de vorm van een stripverhaal.
 • De autobiografische documenten moeten authentiek zijn, dat wil zeggen: niet verzonnen. Verhalen, gedichten en romans worden niet opgenomen, literaire autobiografieën wel.
 • Juridische documenten zoals verhoorverslagen of persoonsdossiers worden in principe niet opgenomen.
 • Het Nederlands Dagboekarchief wil de egodocumenten die het verzamelt toegankelijk maken. Het is dan ook een voorwaarde dat de auteur of schenker van een document ermee instemt dat de tekst zal worden gelezen en inhoudelijk geanalyseerd. Er kunnen echter afspraken worden gemaakt over uitzonderingen en beperkingen van de openbaarmaking van het document. Ook kan de auteur/schenker ervoor kiezen om namen in het document te laten anonimiseren (bv. Hans Bakker wordt dan Hans B.).

Hebt u een document dat u onder wilt brengen bij het Nederlands Dagboekarchief, maar twijfelt u eraan of het in de collectie past, neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

 
De collectie van het Nederlands Dagboekarchief is, net als andere analoge collecties van het Meertens Instituut, ondergebracht in de archiefruimtes van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Deze ruimtes voldoen aan de geldende eisen van klimaatbeheersing en veiligheid.

 

←HOME

 

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)