Aanwinst: Twee reisdagboekjes, geïllustreerd

Twee reisdagboekjes, met diverse tekeningen binnenin.

Aanwinst: Babyboek

Een baby-boek uit de jaren twintig van de vorige eeuw, met o.a. foto’s en een haarlokje.

Bijzondere nieuwe aanwinsten

Het archief heeft weer bijzondere nieuwe aanwinsten ingeschreven op de inleverdag op 29 juli jl. Onder andere 20 kilo notitieschriften van iemand die vanaf haar veertiende bijna zestig jaar lang jaar een dagboek had bijgehouden. Zij woonde een groot deel van haar – interessante en bewogen – leven in Australië. De familie trof de dagboeken […]

Inlevermiddag

Eind maart was er bij het Dagboekarchief een inlevermiddag voor dagboeken en andere egodocumenten. Beladen met tassen en dozen kwamen bezoekers naar de Keizerzaal in het Meertens Instituut, die voor de gelegenheid voor ons gereserveerd was. Niemand bracht z’n eigen dagboeken; het ging in alle gevallen om dagboeken van overleden familieleden of vrienden. Maar goed […]

Enkele aanwinsten uit de begintijd van het NDA

reisdagboek Marokko

Dagboek van een kwekeling van de opleiding tot kleuterjuf die in het eerste jaar van haar opleiding, van september 1965 tot december 1966, nauwkeurig beschrijft wat zij ziet en meemaakt op een christelijke kleuterschool. Het handgeschreven en fraai vormgegeven dagboek is voorzien van vele (kleuter-)tekeningen en plakwerkjes.

Kinder- en tienerdagboeken die de schrijfster […]

Brieven uit Amerika

Brieven van een naar de Verenigde Staten (Californië) geëmigreerde Hollandse jongeman aan zijn broer en diens gezin in Nederland (Kampen) uit 1955 en ´56.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

RECENTE BERICHTEN

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)