Verschijnt ca. 3x p.j.

Enkele aanwinsten uit de begintijd van het NDA

reisdagboek Marokko

Dagboek van een kwekeling van de opleiding tot kleuterjuf die in het eerste jaar van haar opleiding, van september 1965 tot december 1966, nauwkeurig beschrijft wat zij ziet en meemaakt op een christelijke kleuterschool. Het handgeschreven en fraai vormgegeven dagboek is voorzien van vele (kleuter-)tekeningen en plakwerkjes.

Kinder- en tienerdagboeken die de schrijfster […]

Brieven uit Amerika

Brieven van een naar de Verenigde Staten (Californië) geëmigreerde Hollandse jongeman aan zijn broer en diens gezin in Nederland (Kampen) uit 1955 en ´56.

Drie poëziealbums

Drie poëziealbums uit resp. 1888, 1962-1969 en 1969-1971.

Dagboek van een reis door Marokko

Dagboek van een reis door Marokko, december 1984 tot januari 1985. Van dezelfde schrijfster: reisdagboek in twee schriften dat is bijgehouden tijdens een reis naar Afrika, 1994.

Dagboek van een kwekeling

Dagboek van een kwekeling van de opleiding tot kleuterjuf die in het eerste jaar van haar opleiding, van september 1965 tot december 1966, nauwkeurig beschrijft wat zij ziet en meemaakt op een christelijke kleuterschool. Het handgeschreven dagboek is uitbundig versierd met (kleuter-)tekeningen en plakwerkjes. Bij het dagboek zijn o.a. briefjes aan de ouders en […]

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)