Verschijnt ca. 3x p.j.

Aanwinst: Babyboek

Baby-album

Een baby-boek uit de jaren twintig van de vorige eeuw, met o.a. foto’s en een haarlokje.

COLLECTIE NEDERLANDS DAGBOEKARCHIEF

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA!
Meld u aan als vriend(in)