Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Pauze


Onze collectie is de afgelopen tijd sterk gegroeid. Het kost veel tijd om alle nieuwe aanwinsten te inventariseren en toegankelijk te maken voor onderwijs en onderzoek. Daarom lassen we een pauze in wat betreft het accepteren van nieuwe documenten. We laten u op deze website weten wanneer we weer nieuwe dagboeken kunnen aannemen.

27 mei 2018
Het team van het Nederlands Dagboekarchief


 

Het vrije missionarisleven (fragment, begin 1940)

Dagboekfragment van een 43-jarige missionaris, die in 1939 naar Nederland teruggeroepen was van zijn missiepost in West-Afrika:

Als men jarenlang het vrije missionarisleven heeft geleefd en men steeds met de zielezorg belast was, dan valt ‘t heusch niet mee, om opnieuw een kloosterleven te moeten leiden en van alle priesterlijke kontakt met de zielen verstoken te moeten blijven.

Uit het memoriaal (een soort familiekroniek en dagboek tegelijk) van een Brabantse missiepater. Collectie van het NDA.

We presenteren een nieuwe publicatie

Publicatie van het Nederlands Dagboekarchief, no. 5

Het Nederlands Dagboekarchief brengt ter gelegenheid van de
DAG VAN HET DAGBOEK 2018
een nieuwe publicatie uit:

“Schön ist die Jugendzeit”
Herinneringen aan mijn tijd als dienstmeisje (tsjinstfaam), 1933-1939

door Houkje Bijlsma-de Vries

Publicatie van het Nederlands Dagboekarchief, no. 5.

Voor de boekpresentatie bent u van harte welkom op

vrijdagmiddag 29 juni a.s.
bij
Boekhandel Blankevoort
Rembrandtweg 649, Amstelveen

PROGRAMMA:

Inloop: vanaf 16.00 u. Start: om 16.30 u.

  • Welkomstwoord
  • Inleiding door historicus Rudolf Dekker*: ‘Life writing from below
  • Monica Soeting interviewt Jan Bijlsma, zoon van de auteur
  • Presentatie van onze nieuwe publicatie ‘Schön ist die Jugendzeit’
  • Muzikaal intermezzo
  • Jan Bijlsma, Alja Spaan en Maarten Reinboud lezen fragmenten voor uit dagboeken uit de collectie van het dagboekarchief

Om 17.30 uur sluiten we de middag af met een glas en een hapje.

Wilt u de presentatie bijwonen, meldt u zich dan aan via
boekhandelblankevoort@planet.nl of 020 6455694

—————————————————————————————-

* Rudolf Dekker doceerde tot 2010 geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij houdt zich bezig met diverse thema’s uit de Nederlandse geschiedenis, zoals die aan de orde komen in zijn boek Meer verleden dan toekomst. Geschiedenis van verdwijnend Nederland (Bert Bakker, 2008). Van Dekker verschenen verder: Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw (Ambo, 1982), Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (met Lotte van de Pol) (Wereldbibliotheek, 1989), Uit de schaduw in ‘t grote licht. Kinderen in egodocumenten van de gouden eeuw tot de romantiek (Wereldbibliotheek, 1995), Lachen in de gouden eeuw. Een geschiedenis van de Nederlandse humor (Wereldbibliotheek, 1997). In 1983 startte Dekker een langlopend project, een inventarisatie van alle egodocumeten van Nederlanders geschreven tussen de middeleeuwen en de twintigste eeuw. Enkele jaren geleden startte hij uitgeverij Panchaud.

Privacy-protocol

We hebben ons privacy-protocol op de website geplaatst; u vindt het hier (klik). Net als voorheen kunt u erop rekenen dat uw documenten en gegevens bij het dagboekarchief altijd veilig zijn.

Dag van het Dagboek 2018

De zomer komt eraan! En daarmee ook de internationale Dag van het Dagboek, 12 juni – de geboortedag van Anne Frank. Het Dagboekarchief viert deze dag voor de vijfde keer. Het gaat ons deze keer echter niet lukken om dit op de dag zélf te doen. We vieren het feestje op vrijdagmiddag 29 juni a.s. en net als vorig jaar bent u daarvoor welkom bij Boekhandel Blankevoort in Amstelveen.
We presenteren die middag onder andere onze nieuwe publicatie, waarover later meer.
Zet de datum alvast in uw agenda!
Het programma van de middag maken we binnenkort bekend, hier op de website en in een extra Nieuwsbrief.

Notities of citaten

9 April 1889
Er zijn vrouwen, wier levensopvatting de grenzen van den huiselijken kring overschrijdt. En hoe kunnen wij van te voren weten of onze dochters gelegenheid zullen vinden haar roeping als echtgenooten en moeders te vervullen, en of zij niet zullen genoodzaakt worden een anderen weg in te slaan? Gelukkig dan zij, die in staat gesteld zijn dien weg te gaan en haar geluk kunnen zoeken in de beoefening van kunsten en wetenschappen wanneer de kroon der liefde haar is ontzegd! Zoo dit laatste geval het gevoelsleven ontwikkelt ten koste van den geest, dan zal er een ziekelijke zucht ontstaan om à tout prix een echtgenoot te krijgen, daar het meisje anders[?] niet tot haar bestemming kan geraken en haar leven zonder doel moet blijven. Deze gebrekkige intellectueele ontwikkeling is het geweest, die de vrouw van haar man afhankelijk maakt en waardoor zij met geringschatting door den man wordt behandeld.

Sommige mensen schrijven dagboeken vol over hun eigen gedachten of belevenissen. Er zijn ook mensen die voornamelijk citaten van anderen noteren, bijvoorbeeld omdat ze die de moeite waard vinden om nog eens na te lezen. Het dagboekarchief heeft onlangs zo’n notitieboek vol citaten uit het eind van de 19e eeuw verworven. Bijzonder aan dit notitieboek is, dat de citaten vooral betrekking hebben op de positie van de vrouw. De teksten gaan veelal over de mogelijkheden voor vrouwen die ongehuwd bleven en een zelfstandig bestaan voor zichzelf moesten opbouwen.

citaat 9 april 1889

Het handschrift in dit notitieboek is soms moeilijk te lezen. We hebben nog niet kunnen ontcijferen aan welk boek of artikel bovenstaand fragment is ontleend. Wel weten we dat de vrouw die dit citatenboek heeft bijgehouden, nooit gehuwd is en een succesvolle fotografiepraktijk heeft gehad. Zij zal ongetwijfeld steun hebben gezocht en gevonden in de teksten die ze op jonge leeftijd – ze was in 1889 tweeëntwintig jaar oud – in haar schrift noteerde.

AGENDA

Dag van het Dagboek
Ook dit jaar organiseren we weer een evenement tgv de internationale Dag van het Dagboek, en wel op 29 juni a.s. Klik hier voor nadere info over het programma.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)