Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Welkom

op de website van het Nederlands Dagboekarchief!

Opleiding Kinderverzorging en -opvoeding, jaren ’20-’30

Het toeval wil dat het NDA twee stagedagboeken van studentes aan de opleiding van de Vereeniging voor Kinderverzorging en -opvoeding bezit, allebei uit de eerste helft van de vorige eeuw. Zo’n dagboek werd speciaal t.b.v. het – verplichte – stageverslag uitgereikt, zo lezen we in een los inliggende brief van de Vereeniging.

Stagedagboek van mej. A., 1927-1928

Mej. A. liep stage in het Haarlemsche Kinderhuis in Zandvoort en bij de Cornelia Stichting in Beetsterzwaag. In deze instellingen waren zieke en/of gehandicapte kinderen uit arme gezinnen opgenomen. Datzelfde studiejaar werkte ze ook nog mee in een zuigelingenkliniek en bij een consultatiebureau in een volksbuurt. Haar observaties van de kinderen zijn heel interessant. Ze schrijft ook dat ze heel veel leert over zaken waar ze voordien niets van afwist.
Tot slot draait ze nog twee maanden mee in het (Nationaal Reizend) Museum voor Ouders en Opvoeders. Daar werkt ze met een kleuterklasje van 14 kinderen uit “de betere kringen”.
stagedagboekA foto2

Stagedagboek van mej. B., 1938-1939

Mej. B. uit Gouda werkte tijdens haar praktijkjaar bij o.a. het Moederhuis van het Leger des Heils en het Ned. Herv. Weeshuis, beide in Rotterdam.
Mej. B. heeft haar werkzaamheden en de kinderen die ze verzorgde uitgebreid beschreven. Soms gaat ze ook in op de moeders en hun achtergrond. Ook haar verslag is aangevuld met een aantal kiekjes. De moeders van de kinderen waren veelal ongehuwd en konden zich maar moeilijk handhaven in de maatschappij van die tijd.

stagedagboekB foto2

Deze stagedagboeken kunnen een interessante en nuttige bron zijn voor onderzoek van de geschiedenis van de vrouwen- en kinderopvang in Nederland, juist omdat ze vanuit het persoonlijke perspectief van leerlingen van de opleiding K. en O. zijn geschreven.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Vakantiedagboekje uit 1920 (Publ. van het NDA, nr. 2)

Het heeft een week of wat langer geduurd dan we dachten, maar nu is het er dan, vers van de pers:
Kort Verhaal van de Groote Vacantie
Kort Verhaal van de groote Vacantie, door Tuuk de Bie.
Een vakantiedagboekje uit 1920 uit de collectie van het Nederlands Dagboekarchief, gepubliceerd ter gelegenheid van de Dag van het Dagboek 2015.

Complete reproductie in kleur van het geïllustreerde dagboekje. Een transcriptie van de handgeschreven tekst is toegevoegd.

(Publicatie van het Nederlands Dagboekarchief Nr. 2.)

 

 

Vrienden van het NDA krijgen dit boekje binnenkort kosteloos toegestuurd. (Vriend worden?)

Bestellen
Anderen kunnen het bestellen. De prijs is € 5 euro per stuk incl. verzendkosten binnen Nederland. Stuur een e-mail met uw naam+adres en het gewenste aantal boekjes naar info@dagboekarchief.nl,  en maak dan ook meteen het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer NL65 TRIO 0212 1641 55 t.n.v. Nederlands Dagboekarchief, Amsterdam. Na ontvangst van uw betaling wordt het bestelde naar u opgestuurd.
NB de oplage is slechts 125 exemplaren, dus wacht niet te lang!

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

HaliHolo

1 – 7 – ’85

HaliHolo

Ik ga Em ophalen is ze er niet meer. Ik sjeesen om nog met haar af te fietsen. Zegt ze dan: Je bent wel laat. Maar ja, eigen schuld, ze had best kunnen wachten.
I Nederlands gemakkelijk maar die Barendregt verpest gelijk alles. Weer naar de bib geweest de boeken die ik gehaald heb zijn: De pleinen van Hirosjima + Een leven voor jezelf. Ook nog II Aardrijkskunde schijtgemakkelijk en Boerma lette op. 
Naar Alisa geweest ze heeft morgen ook Geschiedenis. Nu ga ik maar eens verder met ges. (ik heb nog niks gedaan) Doeg.
P.S. punt voor katechese is: een 8
STUUD!

Uit dagboek van D. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Vrede van Versailles, 28 juni 1919 (fragment uit memoires)

Heden op den 28ste Juni 1919, den dag, waarop de Vrede te Versailles onderteekend wordt, sluiten wy en nu voor goed het schryven dezer herinneringen.
De wereld staat nu weer op een keerpunt. De gesloten vrede is niet gegrond op recht, maar ingegeven door haat en wraakzucht, tot eeuwige schande der overwinnaars, die voor het recht heetten te stryden.
Deze Vrede kan de wereld niet gelukkig maken.
Wy mogen slechts hopen, dat het recht en de menschen weder goed zal maken, ofschoon dat nu wel onmogelijk schynt.

Slot van memoires van een 80-jarige eigenaar van een bouwbedrijf. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

EDAC – foto’s van de oprichtingsconferentie

Op de foto hieronder een fragment van de keynote speech die Philippe Lejeune (Association pour l’autobiographie et le Patrimoine Autobiographique – APA) hield tijdens de oprichtingsconferentie van van EDAC (European Diary Archives and Collections).
EDAC Founding Conference, June 5, 2015Klik op de foto als u de tekst beter wilt kunnen lezen.

Klik hier als u meer foto’s van de conferentie wilt zien.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

European Diary Archives and Collections (EDAC)

Op 5 juni is, zoals we al eerder berichtten, een Europese koepelorganisatie van dagboekarchieven opgericht, de EDAC (European Diary Archives and Collections). Gastheer van de oprichtingsconferentie was het Meertens Instituut in Amsterdam. Behalve het Nederlands Dagboekarchief (NDA) waren er vertegenwoordigers aanwezig van dagboekarchieven uit Duitsland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. We hebben gezamenlijk een “mission statement” en “goals” geformuleerd zoals hieronder aangegeven. Lees verder »

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly


-o-o-o-


Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Dankzij het Nederlands Dagboekarchief gaan deze kostbare documenten niet verloren, maar krijgen zij via onderzoek en publicaties een tweede leven. Hebt u een document voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AGENDA

Inlevermiddag
Binnenkort organiseren we weer een inlevermiddag. Wilt u documenten inleveren, stuur dan een email naar info@dagboekarchief.nl.
Informatie over onze werkwijze.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)

COLLECTIES ELDERS