e-NIEUWSBRIEF


Verschijnt ca. 3x p.j.

Welkom

op de nieuwe website van het Nederlands Dagboekarchief!

Mary Poppins en mieterse taxichauffeur (dagboekfragment, 14 april 1966)

‘s Avonds 11 uur.
Jubelende stemming, ondanks sneeuw, misselijkheid, oververmoeidheid en alle andere soorten van ellende. Daarom moet ik het nu even vastleggen, want wie weet hoe lang het duurt voordat deze melodie wéér in me zingt?
Vanavond met taxi naar huis gegaan (fiets was kapot, ‘k zat bij de RAI, ‘t was ijzig koud en vul verdere narigheid maar in), leuke taxi-chauffeur, heel gesprek. Lees verder »

FacebookTwitterGoogle+

Matthäus Passion (dagboekfragment, 12 april 1963)

12 april 1963
Gisteravond was de avond van de Matthäus Passion. Een geweldige belevenis. Bij S. in de kamer; hoewel de kamer er al niet meer leek te zijn, zó dichtbij was “het andere”. Het was overweldigend. Ik zal deze herinnering weer heel lang vasthouden, en als er nu weer moeilijke weken volgen, dan moet ik denken aan deze uren die een mens zo rijkelijk terugbetalen. Dat zal me, hoop ik, steeds leren om vol te houden. Ach, en dan nu zondag (misschien) naar de kerk, een evangelisatiepreek horen. Weer op Pasen, net als die laatste keer met J. toen ik me beloofde om nóóit weer een voet in de kerk te zetten… En zondagmiddag naar Schiphol, en ‘s avonds koken — alles met wijn. Deze dagen geven me vast weer ‘n heleboel reservekracht mee.

(Uit: Dagboek van L.T., collectie NDA)

FacebookTwitterGoogle+

Verleden tijd

‘Meer dan dertig jaar heb ik de schriften, waarin hij zorgvuldig, in zijn weergaloze vooroorlogse handschrift, zijn herinneringen had neergeschreven, bewaard en gesloten gehouden; hij heeft ze me gegeven enkele maanden voor zijn dood in 1981. Hij was toen negentig jaar. Hij was geboren in 1891, zijn leven leek niet meer geweest te zijn dan het over elkaar heen springen van twee cijfers in een jaartal.’

Uit de roman Oorlog en terpentijn van Stefan Hertmans.

Kun je als jongere nog bij het verleden van heel oude mensen komen? En als je straks zelf heel oud bent, welke dingen uit het verleden zullen dan nog voor je leven, welke gebeurtenissen en ervaringen zijn belangrijk geweest? Lees op het literaire blog Hanta een korte overweging bij een passage uit Stefan Hertmans’ roman.

FacebookTwitterGoogle+

Egodocumenten en wetenschap

“Voor nieuwe zaken of ideeën heeft men nieuwe woorden nodig. Iets bestaat niet echt, wanneer er geen woord is om het aan te duiden,” schreef Rudolf Dekker in een artikel getiteld “Wat zijn egodocumenten?” in het tijdschrift Indische Letteren (jrg. 8, 1993). Het grote Van Dale woordenboek verklaart het woord egodocument als volgt: “document over persoonlijke gebeurtenissen en levenservaringen”. Als voorbeeld worden brieven en dagboeken genoemd. Het woord “egodocument” is rond 1955 bedacht door de schrijver/historicus prof. Jacques Presser; hij gebruikte het in zijn colleges. Het woord autobiografie is ouder; in het Nederlands werd het rond 1850 voor het eerst gebruikt. Het raakte maar langzaam ingeburgerd.
egodocumentenHoe belangrijk zijn egodocumenten voor wetenschappelijk onderzoek? Binnen de geschiedwetenschap en de letterkunde werden genres als dagboek en autobiografie wel belangrijk gevonden, maar niet altijd in dezelfde mate. Nog in de negentiende eeuw lag de focus van de geschiedwetenschap vooral op de politiek. De egodocumenten die toen belangrijk werden gevonden, waren vooral de dagboeken, brieven, memoires e.d. van politieke hoofdfiguren. Ook de Lees verder »

FacebookTwitterGoogle+

Weer heel wat binnengekomen

Op de inleverdag van 13 maart zijn er weer heel wat documenten binnengebracht – soms dozen en koffers vol!
2014-03-13 13.41.52
Er zaten reisverslagen bij uit 1911 en 1912 van de familie F. uit Den Haag: Lees verder »

FacebookTwitterGoogle+


-o-o-o-


Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en poëziealbums uit het Nederlandse taalgebied. Dankzij het Nederlands Dagboekarchief gaan deze kostbare documenten niet verloren, maar krijgen zij via onderzoek en publicaties een tweede leven. Hebt u een document voor onze collectie - van u zelf of uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AGENDA

do. 12 juni 2014
Dag van het Dagboek

Nader bericht volgt.


COLLECTIES ELDERS