Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Welkom

op de website van het Nederlands Dagboekarchief!

Een mislukte dag (dagboekfragment, 25 augustus 1979)

25/8 [1979]
Zondag besloten naar Westerbouwing te gaan omdat C. zo graag wou varen (Rotterdam te ver). Dinsdagochtend om kw. over 11 afgehaald door R. en M. Het weer zag er niet veelbelovend uit, vooral niet voor een boottocht, maar omdat ik me aan de met moeite verkregen afspraak wilde houden, geen andere plek voorgesteld. Op de boot bevonden zich een paar grote gezelschappen, veel geroezemoes, onderweg niet veel te zien. Op de Westerbouwing buiten gezeten (binnen geen ruimte). Een eindje gelopen. Moesten om 3 uur weer bij de boot zijn. Niet naar Oosterbeek, niet naar Doorwerth. (Je moet ook een plan maken voor de regen, zei ik R.) Ik maar niet gezegd dat ik deze tocht van het begin af aan al niks vond. Na een korte regenwandeling weer met de boot terug. Op de kade weer pech: een auto stond dwars voor die van M. geparkeerd. Die probeerde onder aanwijzingen van C. en R. eruit te komen. Ik ging ‘t nummer van de verkeerd geparkeerde auto opnemen en zag toen een biljet van Rederij Feenstra. Daarheen gegaan en de eigenaar gewaarschuwd, die direct kwam en verwonderd was dat M. kwaad was. Thuis thee gedronken. Een mislukte dag en C., voor wie alles georganiseerd was, was bovendien blij dat hij weer thuis was.

Uit dagboek van mw X uit Den Haag. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Niet echt heel bruin (fragment uit tienerdagboek, aug. 1991)

schoolagenda 90-91

Schoolagenda 90/91

11-8-’91
Nog een paar daagjes… shit vandaag aan het strand gelegen. Het was wel warm maar bijna geen zon. Dat was wel shit. ‘s Avonds bij Brasilia een jongen gezien die sprekend op J. leek met een T-shirt met Blue System.

12-9-’91
Morgen zijn we alweer op de terugweg…… Vandaag hebben we de koffers al een beetje gepakt en zijn daarna naar het strand geweest. Want het was eindelijk goed weer. We zijn deze vakantie niet echt heel bruin maar oké, dat moet kunnen. Vanavond zijn we voor het laatst uit geweest snik snik. Ik heb de lambada gedanst met N. (= ober van Brasilia). Dat is echt wel een lekker ventje. Toen we naar huis gingen zei ik doeiii en tot volgend jaar en toen kuste hij mij. Ik wil niet naar huis!!!

Uit dagboek van een 18-jarig meisje op vakantie met vriendinnen in Lloret de Mar. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Opleiding Kinderverzorging en -opvoeding, jaren ’20-’30

Het toeval wil dat het NDA twee stagedagboeken van studentes aan de opleiding van de Vereeniging voor Kinderverzorging en -opvoeding bezit, allebei uit de eerste helft van de vorige eeuw. Zo’n dagboek werd speciaal t.b.v. het – verplichte – stageverslag uitgereikt, zo lezen we in een los inliggende brief van de Vereeniging.

Stagedagboek van mej. A., 1927-1928

Mej. A. liep stage in het Haarlemsche Kinderhuis in Zandvoort en bij de Cornelia Stichting in Beetsterzwaag. In deze instellingen waren zieke en/of gehandicapte kinderen uit arme gezinnen opgenomen. Datzelfde studiejaar werkte ze ook nog mee in een zuigelingenkliniek en bij een consultatiebureau in een volksbuurt. Haar observaties van de kinderen zijn heel interessant. Ze schrijft ook dat ze heel veel leert over zaken waar ze voordien niets van afwist.
Tot slot draait ze nog twee maanden mee in het (Nationaal Reizend) Museum voor Ouders en Opvoeders. Daar werkt ze met een kleuterklasje van 14 kinderen uit “de betere kringen”.
stagedagboekA foto2

Stagedagboek van mej. B., 1938-1939

Mej. B. uit Gouda werkte tijdens haar praktijkjaar bij o.a. het Moederhuis van het Leger des Heils en het Ned. Herv. Weeshuis, beide in Rotterdam.
Mej. B. heeft haar werkzaamheden en de kinderen die ze verzorgde uitgebreid beschreven. Soms gaat ze ook in op de moeders en hun achtergrond. Ook haar verslag is aangevuld met een aantal kiekjes. De moeders van de kinderen waren veelal ongehuwd en konden zich maar moeilijk handhaven in de maatschappij van die tijd.

stagedagboekB foto2

Deze stagedagboeken kunnen een interessante en nuttige bron zijn voor onderzoek van de geschiedenis van de vrouwen- en kinderopvang in Nederland, juist omdat ze vanuit het persoonlijke perspectief van leerlingen van de opleiding K. en O. zijn geschreven.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Vakantiedagboekje uit 1920 (Publ. van het NDA, nr. 2)

Het heeft een week of wat langer geduurd dan we dachten, maar nu is het er dan, vers van de pers:
Kort Verhaal van de Groote Vacantie
Kort Verhaal van de groote Vacantie, door Tuuk de Bie.
Een vakantiedagboekje uit 1920 uit de collectie van het Nederlands Dagboekarchief, gepubliceerd ter gelegenheid van de Dag van het Dagboek 2015.

Complete reproductie in kleur van het geïllustreerde dagboekje. Een transcriptie van de handgeschreven tekst is toegevoegd.

(Publicatie van het Nederlands Dagboekarchief Nr. 2.)

 

 

Vrienden van het NDA krijgen dit boekje binnenkort kosteloos toegestuurd. (Vriend worden?)

Bestellen
Anderen kunnen het bestellen. De prijs is € 5 euro per stuk incl. verzendkosten binnen Nederland. Stuur een e-mail met uw naam+adres en het gewenste aantal boekjes naar info@dagboekarchief.nl,  en maak dan ook meteen het verschuldigde bedrag over naar rekeningnummer NL65 TRIO 0212 1641 55 t.n.v. Nederlands Dagboekarchief, Amsterdam. Na ontvangst van uw betaling wordt het bestelde naar u opgestuurd.
NB de oplage is slechts 125 exemplaren, dus wacht niet te lang!

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

HaliHolo

1 – 7 – ’85

HaliHolo

Ik ga Em ophalen is ze er niet meer. Ik sjeesen om nog met haar af te fietsen. Zegt ze dan: Je bent wel laat. Maar ja, eigen schuld, ze had best kunnen wachten.
I Nederlands gemakkelijk maar die Barendregt verpest gelijk alles. Weer naar de bib geweest de boeken die ik gehaald heb zijn: De pleinen van Hirosjima + Een leven voor jezelf. Ook nog II Aardrijkskunde schijtgemakkelijk en Boerma lette op. 
Naar Alisa geweest ze heeft morgen ook Geschiedenis. Nu ga ik maar eens verder met ges. (ik heb nog niks gedaan) Doeg.
P.S. punt voor katechese is: een 8
STUUD!

Uit dagboek van D. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Vrede van Versailles, 28 juni 1919 (fragment uit memoires)

Heden op den 28ste Juni 1919, den dag, waarop de Vrede te Versailles onderteekend wordt, sluiten wy en nu voor goed het schryven dezer herinneringen.
De wereld staat nu weer op een keerpunt. De gesloten vrede is niet gegrond op recht, maar ingegeven door haat en wraakzucht, tot eeuwige schande der overwinnaars, die voor het recht heetten te stryden.
Deze Vrede kan de wereld niet gelukkig maken.
Wy mogen slechts hopen, dat het recht en de menschen weder goed zal maken, ofschoon dat nu wel onmogelijk schynt.

Slot van memoires van een 80-jarige eigenaar van een bouwbedrijf. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly


-o-o-o-


Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Dankzij het Nederlands Dagboekarchief gaan deze kostbare documenten niet verloren, maar krijgen zij via onderzoek en publicaties een tweede leven. Hebt u een document voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AGENDA

Inlevermiddag
Binnenkort organiseren we weer een inlevermiddag. Wilt u documenten inleveren, stuur dan een email naar info@dagboekarchief.nl.
Informatie over onze werkwijze.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)

COLLECTIES ELDERS