Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Volkskrantartikel over Dagboekarchief

deel van Volkskrantartikel

Stukje van het Volkskrantartikel

 

Op 2 januari jl. publiceerde Erik van den Berg een artikel over het Nederlands Dagboekarchief in de Volkskrant, met foto’s van Adrie Mouthaan.  Van den Berg sprak met de oprichters en medewerkers van het NDA over o.a. het ontstaan van het archief, de collectievorming en het beheer. Ook de samenwerking met andere dagboekarchieven in Europa kwam ter sprake. Het artikel had als titel: Koffers vol gevoelige informatie.

Klik hier voor een scan van het artikel.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Wat gebeurt er eigenlijk…

…als u contact opneemt met het Nederlands Dagboekarchief, omdat u eventueel documenten aan het archief wilt afstaan?

stapels dagboekenStel, u hebt al enkele jaren een aantal dagboeken en brieven van uw overleden vader in een kast liggen. U hebt ze doorgebladerd en af en toe geboeid hele stukken doorgelezen, maar u gaat binnenkort kleiner wonen en wilt er eigenlijk vanaf. In de familie is niemand in die dagboeken geïnteresseerd. Om die persoonlijke, handgeschreven notities van jaren geleden zomaar weg te gooien vindt u echter geen prettig idee.

U belt met iemand van het Dagboekarchief (of u stuurt een mailtje). Hebben ze er daar misschien een plekje voor? Het antwoord is meestal: Jazeker! Het Dagboekarchief interesseert zich voor dergelijke documentcollecties van gewone, meestal onbekende mensen. De collectie van het Dagboekarchief is in 2014 overgedragen aan het Meertens Instituut. Het Meertens Instituut beheert de groeiende collectie zorgvuldig en zorgt ervoor dat ze toegankelijk wordt gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.

De werkwijze bij schenking van documenten is als volgt:

    • Een aangeboden document wordt beoordeeld op zijn geschiktheid.
    • Is een document geschikt, dan ondertekenen de auteur/schenker en een medewerker van het Meertens Instituut een contract.
    • Het dagboek zal worden opslagen in het archief van het Meertens Instituut.
    • Het Meertens Instituut is gecertificeerd met de Data Seal of Approval en het Meertens Instituut volgt de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). We werken tevens conform de regels van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u en het Dagboekarchief het eens worden over een schenking, is het fijn als u de dagboeken per post opstuurt of ze persoonlijk bij het archief komt afleveren. Dat laatste kan alleen op afspraak, gewoonlijk op één van de inleverdagen die we ca. 4 x per jaar organiseren. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een collectie opgehaald worden.

Het Nederlands Dagboekarchief heeft tot dusver uitsluitend vrijwillige medewerkers. Het archief is daarom alleen op afspraak open. U kunt ons bereiken via een email naar info –at– dagboekarchief.nl, of telefonisch op 06-51072809.

Mocht u nog vragen hebben – u vindt de antwoorden wellicht in onze rubriek Veelgestelde Vragen.

 

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

In één woord droevig. (Dagboekfragment, 8 december 1951)

Uit het dagboek van een onderwijzer, 43 jaar oud. (Collectie NDA.)

Zaterdag 8 December
Ik ga ’s middags met de bus naar Koudekerk. Een lap brengen, waar Moe nachtponnen van maken kan. Daar zat ze echter nu juist helemaal niet om verlegen. Wel had ze graag stof voor een onderjurk. Ik krijg enkele N.L.C.-en mee van Moe met aardige foto’s.
Stormachtig weer. In één dezer kranten stond het bericht, dat prof. dr. J.P.A. Mekkes geïnstalleerd werd tot erelid van S.S.R.L. ter gelegenheid van het 10-de lustrum dezer vereniging. […] Deze professor Mekkes schijnt zich vooral verdienstelijk te hebben gemaakt met het oplossen van het z.g. civitas-probleem. Wat er met dit probleem bedoeld wordt, is mij niet duidelijk.
In een ander exemplaar van de meegekregen kranten stond een rede van prof. Van Niftrik, die deze in Utrecht had gehouden voor een talrijk gehoor. Dat betrof de schoolkwestie Hardegarijp. Met die rede kan een christelijk onderwijzer ’t beslist niet eens zijn. Prof. v. Niftrik gaf hierin de mening weer van de Herv. Raad voor Kerk en School. In één woord droevig.

N.L.C.: Nieuwe Leidse Courant.
Het artikel over de schoolkwestie Hardegarijp (N.L.C. van 3 dec. 1951) is hier in zijn geheel na te lezen.
S.S.R.L.: Gereformeerde studentenvereniging, Leiden.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Website voor EDAC

In juni van dit jaar is in Amsterdam het netwerk van European Diary Archives and Collections (EDAC) opgericht. Het Nederlands Dagboekarchief “doet” de komende 2 jaar het secretariaat hiervan. Een van de eerste projecten van EDAC, het opzetten van een gemeenschappelijke website, is intussen gebeurd: welkom op edac-eu.eu!
header logo

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Artikel in Parool, 26 nov. 2015

Afgelopen donderdag stond er een leuk artikel over het Dagboekarchief in het Parool, geschreven door journaliste Marloes de Moor, die bij een van onze inlevermiddagen aanwezig was. Klik hier om een scan van het artikel te lezen.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Jezelf erin of eruit praten (dagboekfragment, 25 november 1987)

25 november 1987
Op weg naar huis vanmiddag, van werk, voelde ik me tamelijk depressief. Ik zei tegen mezelf: “hè, wat voel ik me toch depressief.” Op dat moment stond ik in het postkantoor om wat geld op te nemen. […] Toen dacht ik dat ik misschien mezelf in ieder geval tot op zekere hoogte, erin of eruit kan praten — dwz de depressie.
Terug in de auto dacht ik aan de kop koffie en de makkelijke stoel die me stonden te wachten. “Na een uurtje zal ik me vast beter voelen.”
Nou, dat was ook zo, of laat ik liever zeggen is nog zo. Ik voel me nogal weinig enthousiast of energiek voor alles wat “leven” is, maar kan ook niet sterkere gevoelens opwekken met beelden van zelf-moord. […]
’s Middags op school waren de kinderen ontzettend lawaaiig en ruw — er was helemaal op de gangen zo’n sfeer — Men klaagde ook erover hoe lastig die groepen vanmiddag waren — En ik dacht: hoe zou ik me redden als ik, zoals vanmiddag A., twee groepen had om op te passen – dwz dus klassen van een zieke collega. Ik dacht en denk dat ik het niet lang vol zou kunnen houden — Ik krijg koude rillingen bij het idee — En toch, tegelijkertijd, heb ik ergens een gevoel van “Ach, dat heb ik wel eerder gedaan, dat is niet on-doen-baar. Als het me werd opgedragen zou ik wel min of meer er iets van terecht brengen.”
Het belangrijke, geloof ik, is dat ik niet bang moet wezen. Ik moet beseffen dat ik best een heleboel kan. En wat ik ook dacht, bij het thuiskomen is “Is dit nou écht erger dan b.v. een hele dag in een drukke winkel werken?”

Eigenlijk heb ik het overgrote gedeelte v/d avond a/d telefoon doorgebracht. Ontzettend lang gekwekt met S.; wat minder met eerst mamma, toen K.
Nu voel ik me weer zeer opgewekt en vind het vreselijk slim & inzichtvol van mezelf om de overtuiging te hebben dat “good spirit” puur en alleen voortkomt uit een lichamelijke toestand. Misschien dat mijn kletsen a/d telefoon weer zekere “hormonen” op gang gekregen heeft — net zoals bijna op een slang trappen de adrenaline gaande krijgt — In ieder geval is het allemaal heel ingewikkeld & het heeft geen nut om boos te worden op jezelf omdat je melancholiek bent.

Uit dagboek van een vrouw, ca. 45 jaar. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly


-o-o-o-


Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Dankzij het Nederlands Dagboekarchief gaan deze kostbare documenten niet verloren, maar krijgen zij via onderzoek en publicaties een tweede leven. Hebt u een document voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AGENDA

Inleverdag
Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Binnenkort organiseren we weer een inleverdag. Hebt u documenten voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@dagboekarchief.nl.
Informatie over onze werkwijze.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)

COLLECTIES ELDERS