Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Dagboekfragmenten 1940-1945 op dbnl.org

dbnl dagboekfragmenten 1940-1945

 

In de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een publicatie opgenomen getiteld Dagboekfragmenten 1940-1945. Dit boek, oorspronkelijk verschenen in 1954 en opnieuw uitgegeven in 1985, bevat geanonimiseerde fragmenten ontleend aan particuliere dagboeken die in origineel of in fotokopie berusten bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.

Hieronder een fragment van 2 mei 1945, door een handelsvertegenwoordiger van 49 jaar te Amsterdam:

Met de Duitsche omroep van 22.30 is gisteren avond bekend gemaakt dan Hitler gestorven is. Ik schrijf dit met opzet niet met groote letters. Eerst had hij een bloeduitstorting in de hersenen. Nu is hij de heldendood gestorven, maar in den middag vertelde men weer dat hij zelfmoord had gepleegd. Mijn meening is dat die kerel heelemaal niet dood is. Let eens op dat ze hem net als Jezus Christus 3 dagen na zijn dood, of misschien een week, een jaar, of wanneer het de Nazikliek goeddunkt, uit zijn graf laten opstaan. Als er sprake is van een graf. En met hem zijn ook de andere kopstukken verdwenen. Goring, Gobbels, Ley, Ribbentrop, geen van die schobbejakken is er meer te vinden. Admiraal Donitz is zijn opvolger en die zegt volhouden jongens, doorvechten. Of er nog iets te vechten is. Berlijn, Lubeck, Rostock, Bremen, Swindemunde, is gevallen De legers in Oostenrijk en Italie bij elkaar 1 millioen man hebben zich over gegeven. Hier in Holland is geen oorlog meer. Wij zien iedere morgen de machtige bommenwerpers boven ons huis vliegen komende uit de richting Schiphol. Zij zijn al 2 dagen bezig levensmiddelen uit te gooien. Het wordt nu dus ernst dat we eten uit Eng. krijgen. Het zal echter wel eenige dagen duren voordat we het krijgen. Ze zeggen dat er ook sigaretten in de pakketten zitten. En rijst met gedroogde eieren. En echte chocolade. Ons hart klopt vol verwachting.

Het boek is online te lezen, maar ook als pdf te downloaden.
(Een tip van So to bed.)

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Gebroken been (dagboekfragment, 1 april 1991)

1-4-’91
Ik lig nu in het ziekenhuis terwijl ik dit schrijf. Ik heb namelijk een gebroken been. Nee hoor grapje 1 april. Hahahaha. We zijn vandaag (op 2e paasdag dus) naar Tineke + Jack gegaan. Hij had een tam parkietje en bijna had ik hem thuis, maar ons pa wilt hem niet. (Shit shit shit). ’s Avonds hebben we nog Grieks gegeten, dat was heel lekker. Toen we thuiskwamen had Danny gebeld en ik moest hem terugbellen. Hij vroeg iets over Wilma en over hoe het weekend was. (Even uithoren dus.)

Uit dagboek van een 18-jarig meisje. Collectie NDA.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Data van dagboeken

‘Data van Dagboeken’ heet het nieuwste project van het Meertens Instituut en DANS (Data Archiving and Networked Services) waarin de gegevens van dagboeken digitaal worden ontsloten.
Dagboeken en andere egodocumenten geven een unieke en persoonlijke kijk op de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. De onderzoeksmogelijkheden strekken zich tevens uit naar onderzoek buiten de traditionele domeinen van taalkundigen, historici en etnologen. Ook voor bijvoorbeeld psychologen en sociologen zijn dagboeken een waardevolle bron van informatie.

Het Meertens Instituut verzamelt dagboeken en werkt op dit gebied samen met de Stichting Nederlands Dagboekarchief (NDA). Recent is een database ontwikkeld om de papieren registratie en de gegevens die bij de dagboeken horen, te automatiseren. Het nieuwe project ‘Data van Dagboeken’ maakt het mogelijk die gegevens (de metadata) in te voeren. Dat is belangrijk voor de vindbaarheid van de informatie in dagboeken. Deze data wordt daarna beschikbaar gesteld voor onderzoek.

De gegevens komen ook beschikbaar via de Europese onderzoeksinfrastructuur CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) zodat ze vergeleken kunnen worden met andere, bijvoorbeeld taalkundige, bronnen binnen Europa. ‘Data van Dagboeken’ wordt gefinancierd door het Meertens Instituut en DANS. Allebei zijn een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Bovenstaand bericht stond onlangs al in de nieuwsbrief van het Meertens Instituut. Bij het Nederlands Dagboekarchief zijn we reusachtig blij hiermee. Onze medewerkster Nina Wijsbek, al enkele jaren als vrijwilligster verbonden aan het dagboekarchief, is de resterende maanden van dit jaar voor 1 dag in de week aangesteld bij het Meertens Instituut om aan het nieuwe project te werken. We waarderen het enorm dat de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), DANS ((Data Archiving and Networked Services) en het Meertens Instituut het belang van digitale ontsluiting van onze collectie voor onderzoek en wetenschap hebben ingezien en dit project hebben willen financieren. We wensen Nina veel succes met het werk!

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Brieven uit Australië, 1954

Emigratie naar Australië

In veel Nederlandse foto-albums uit de jaren vijftig zal een foto zoals deze te vinden zijn, waarop familieleden die naar een ver land vertrekken om daar een nieuw bestaan op te bouwen, worden uitgezwaaid.

De vader van Paul Weusten was emigratie-ambtenaar in Limburg; hij gaf voorlichting aan Nederlanders die naar Australië wilden emigreren. In 1954 maakte hij in opdracht van een katholieke emigratiestichting een reis van vier maanden om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de situatie van Nederlanders die zich in Australië hadden gevestigd. De brieven die hij tijdens zijn reis aan zijn vrouw schreef zijn nu op het blog van Paul Weusten geplaatst, voorzien van foto’s en diverse documenten. Klik hier om ze te lezen.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Volkskrantartikel over Dagboekarchief

deel van Volkskrantartikel

Stukje van het Volkskrantartikel

 

Op 2 januari jl. publiceerde Erik van den Berg een artikel over het Nederlands Dagboekarchief in de Volkskrant, met foto’s van Adrie Mouthaan.  Van den Berg sprak met de oprichters en medewerkers van het NDA over o.a. het ontstaan van het archief, de collectievorming en het beheer. Ook de samenwerking met andere dagboekarchieven in Europa kwam ter sprake. Het artikel had als titel: Koffers vol gevoelige informatie.

Klik hier voor een scan van het artikel.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Wat gebeurt er eigenlijk…

…als u contact opneemt met het Nederlands Dagboekarchief, omdat u eventueel documenten aan het archief wilt afstaan?

stapels dagboekenStel, u hebt al enkele jaren een aantal dagboeken en brieven van uw overleden vader in een kast liggen. U hebt ze doorgebladerd en af en toe geboeid hele stukken doorgelezen, maar u gaat binnenkort kleiner wonen en wilt er eigenlijk vanaf. In de familie is niemand in die dagboeken geïnteresseerd. Om die persoonlijke, handgeschreven notities van jaren geleden zomaar weg te gooien vindt u echter geen prettig idee.

U belt met iemand van het Dagboekarchief (of u stuurt een mailtje). Hebben ze er daar misschien een plekje voor? Het antwoord is meestal: Jazeker! Het Dagboekarchief interesseert zich voor dergelijke documentcollecties van gewone, meestal onbekende mensen. De collectie van het Dagboekarchief is in 2014 overgedragen aan het Meertens Instituut. Het Meertens Instituut beheert de groeiende collectie zorgvuldig en zorgt ervoor dat ze toegankelijk wordt gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek.

De werkwijze bij schenking van documenten is als volgt:

    • Een aangeboden document wordt beoordeeld op zijn geschiktheid.
    • Is een document geschikt, dan ondertekenen de auteur/schenker en een medewerker van het Meertens Instituut een contract.
    • Het dagboek zal worden opslagen in het archief van het Meertens Instituut.
    • Het Meertens Instituut is gecertificeerd met de Data Seal of Approval en het Meertens Instituut volgt de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek van de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). We werken tevens conform de regels van de wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u en het Dagboekarchief het eens worden over een schenking, is het fijn als u de dagboeken per post opstuurt of ze persoonlijk bij het archief komt afleveren. Dat laatste kan alleen op afspraak, gewoonlijk op één van de inleverdagen die we ca. 4 x per jaar organiseren. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een collectie opgehaald worden.

Het Nederlands Dagboekarchief heeft tot dusver uitsluitend vrijwillige medewerkers. Het archief is daarom alleen op afspraak open. U kunt ons bereiken via een email naar info –at– dagboekarchief.nl, of telefonisch op 06-51072809.

Mocht u nog vragen hebben – u vindt de antwoorden wellicht in onze rubriek Veelgestelde Vragen.

 

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly


-o-o-o-


Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Dankzij het Nederlands Dagboekarchief gaan deze kostbare documenten niet verloren, maar krijgen zij via onderzoek en publicaties een tweede leven. Hebt u een document voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AGENDA

Inleverdag
Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Binnenkort organiseren we weer een inleverdag. Hebt u documenten voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@dagboekarchief.nl.
Informatie over onze werkwijze.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)