Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Aanpassing bericht over promotie Monica Soeting

We hebben ons bericht van gisteren over de promotie van Monica Soeting aangepast: een promotie is openbaar, dus geïnteresseerden hoeven zich niet aan te melden. De plechtigheid vindt plaats op maandag 23 januari in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen. Aanvang: 12.45 uur precies.

 

Promotie Monica Soeting met biografie van Cissy van Marxveldt

Soeting Cissy van Marxveldt biografie - proefschrift

Het proefschrift

Maandag 23 januari verdedigt Monica Soeting, een van de initiatiefneemsters van het Nederlands Dagboekarchief, haar proefschrift over Cissy van Marxveldt. Voor de biografie die Soeting over Nederlands bekendste schrijfster van meisjesboeken schreef, gebruikte ze onder meer de vele brieven en dagboeken die Van Marxveldt heeft nagelaten. Geïnteresseerden kunnen de promotie bijwonen. De plechtigheid begint op maandag 23 januari om 12.45 u. precies, in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen.

De publieksuitgave van de biografie van Cissy van Marxveldt wordt uitgegeven door Uitgeverij Atlas Contact en is direct na de promotie beschikbaar bij de boekhandel.

Toen Cissy van Marxveldt achttien was, ging ze voor een tijd naar Engeland. Daar hield ze een dagboek bij. Monica Soeting heeft dit dagboek getranscribeerd en van een inleiding voorzien. Het boekje met de titel Lief dagboek, beste kameraad. Cissy van Marxveldt in Engeland verschijnt eveneens eind januari en is te bestellen bij Uitgeverij Schaep14 en via de webwinkel van boekenroute.nl.

Monica Soeting - Cissy van Marxveldt biografie - omslag handelsuitgave

De publieksuitgave

Bezorgd door Monica Soeting: Dagboekje van Cissy van Marxveldt

Het dagboekje

“Europa leeft bij ons!”

Onlangs was een aantal leden van EDAC (European Diary Archives & Collections) op bezoek bij het Deutsches Tagebucharchiv (DTA) in Emmendingen. Monika Soeting en Mirjam Nieboer van het Nederlands Dagboekarchief (NDA), Douwe Zeldenrust van het Meertens Instituut in Amsterdam en Li Gerhalter van de Sammlung Frauennachlässe aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Wenen spraken op een informele bijeenkomst met het management team van het Duitse dagboekarchief over ‘best practices’ voor het archiveren en verwerken van egodocumenten.
“De tijd vloog om tijdens onze diepgaande discussies over het opzetten van een database, inzamelingscriteria, archiveringsmethoden en toekomstplannen. We hebben nu al zin in onze volgende bijeenkomst, in het voorjaar van 2017. Europa leeft voor ons!” zo besloot voorzitter Marlene Kayen namens het Duitse dagboekarchief de inspirerende bijeenkomst.

december-2016-dta-emmendingen-jpg

Tijdens een rondleiding door museum en archief van het DTA toont plaatsvervangend Friedrich Kupsch (rechts) enkele bijzondere dagboeken uit de collectie aan Monica Soeting (links) en Li Gerhalter (midden).


Het Nederlands Dagboekarchief dankt het Duitse archief zeer hartelijk voor de betoonde gastvrijheid. We hebben veel nieuwe ideeën voor ons archief opgedaan en zijn vooral ook onder de indruk van het museum. Iets als een museum is voor ons helaas nog toekomstmuziek.
(Met dank aan de nieuwsbrief van het DTA)

Studenten bezoeken het NDA

seminarstudenten
Op 7 november ontving het Nederlands Dagboekarchief een groep masterstudenten geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van dr. Leonieke Vermeer. De studenten nemen deel aan het onderzoekseminaar ‘In Sickness and in Health’, waarin het perspectief van patiënten centraal staat. De studenten doen aan de hand van brieven en
dagboeken onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van egodocumenten voor medische geschiedenis. Het bezoek aan het NDA gaf de studenten een idee wat er in onze collecties te vinden is en wat voor hen als onderzoeksmateriaal in aanmerking kan komen. Steeds vaker weten studenten, wetenschappers en journalisten ten behoeve van hun research het Dagboekarchief te vinden.

Opdringerige drankreclame (dagboekfragment, 15 nov. 1975)

Zaterdag 15 nov. Vanavond belde een mej. S. op. Ik herinnerde mij haar helemaal niet, doch zij verzekerde mij, dat ze me goed gekend had in de tijd, dat ze nog onderwijzeres aan de L-school was. En waarom ze me opbelde? Toen ze een paar jaar geleden gepensioneerd was, had ze een 1e étage gekocht aan de E-laan en was ze daar gaan wonen. Later was er in het benedenhuis een café gekomen, wat ze erg vervelend vond, te meer daar zij geheelonthoudster was. Kort geleden was ze een paar weken weg geweest en bij haar terugkomst zag ze, dat de caféhouder drankreclame had aangebracht tussen haar ramen, dus op het stuk muur dat haar eigendom was. En of ik nu kon zeggen, wat ze moest doen. Ik heb haar aangeraden om haar benedenbuurman schriftelijk mee te delen, dat hij die dingen vóór een bepaalde datum moest verwijderen, en als hij daaraan geen gevolg gaf, naar een advocaat of de politie te gaan.

(Uit het dagboek van een 82-jarige gepensioneerde dominee in Den Haag, 15 nov. 1975. Collectie NDA.)-o-o-o-


Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Dankzij het Nederlands Dagboekarchief gaan deze kostbare documenten niet verloren, maar krijgen zij via onderzoek en publicaties een tweede leven. Hebt u een document voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AGENDA

Inleverdag
Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Omdat het Meertens Instituut, waar het NDA deel van uitmaakt, binnenkort verhuist, zal het even duren voordat we weer een inleverdag organiseren. Maar hebt u documenten voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@dagboekarchief.nl. U krijgt in elk geval zsm antwoord via email.
Informatie over onze werkwijze.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)