Verschijnt ca. 3x p.j.

FOTO's

Studenten bezoeken het NDA

seminarstudenten
Op 7 november ontving het Nederlands Dagboekarchief een groep masterstudenten geschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van dr. Leonieke Vermeer. De studenten nemen deel aan het onderzoekseminaar ‘In Sickness and in Health’, waarin het perspectief van patiënten centraal staat. De studenten doen aan de hand van brieven en
dagboeken onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van egodocumenten voor medische geschiedenis. Het bezoek aan het NDA gaf de studenten een idee wat er in onze collecties te vinden is en wat voor hen als onderzoeksmateriaal in aanmerking kan komen. Steeds vaker weten studenten, wetenschappers en journalisten ten behoeve van hun research het Dagboekarchief te vinden.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Opdringerige drankreclame (dagboekfragment, 15 nov. 1975)

Zaterdag 15 nov. Vanavond belde een mej. S. op. Ik herinnerde mij haar helemaal niet, doch zij verzekerde mij, dat ze me goed gekend had in de tijd, dat ze nog onderwijzeres aan de L-school was. En waarom ze me opbelde? Toen ze een paar jaar geleden gepensioneerd was, had ze een 1e étage gekocht aan de E-laan en was ze daar gaan wonen. Later was er in het benedenhuis een café gekomen, wat ze erg vervelend vond, te meer daar zij geheelonthoudster was. Kort geleden was ze een paar weken weg geweest en bij haar terugkomst zag ze, dat de caféhouder drankreclame had aangebracht tussen haar ramen, dus op het stuk muur dat haar eigendom was. En of ik nu kon zeggen, wat ze moest doen. Ik heb haar aangeraden om haar benedenbuurman schriftelijk mee te delen, dat hij die dingen vóór een bepaalde datum moest verwijderen, en als hij daaraan geen gevolg gaf, naar een advocaat of de politie te gaan.

(Uit het dagboek van een 82-jarige gepensioneerde dominee in Den Haag, 15 nov. 1975. Collectie NDA.)

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Het Dagboekarchief in Nooit meer slapen, vannacht in het tweede uur

nooit meer slapen

van 00:00 – 02:00 uur

“Een dagboek is een stuk van iemands geest, dat je ook nog eens kan aanraken en doorlezen. Het is niet voor niets dat mensen hun dagboek goed verbergen, of er zelfs een slot op doen. Toch bezit het het Nederlands Dagboekarchief meer dan 1500 egodocumenten, die allemaal worden doorgeplozen voor de wetenschap. Welke verhalen verbergen de kasten vol met dagboeken?”

Verslaggever Emmie Kollau bracht voor het VPRO-late-night cultuurprogramma Nooit meer slapen een bezoek aan het Nederlands Dagboekarchief. Luister vannacht op NPO Radio 1, in het 2e uur.

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Monuments for the common (wo)man: Diary archives in Europe

Onder de titel “Monuments for the common (wo)man: Diary archives in Europe” publiceerde het Tijdschrift voor Genderstudies (Journal of Gender Studies) in zijn septembernummer van 2016 een interview van Marijke Huisman met Monica Soeting, staflid en mede-oprichtster van het Nederlands Dagboekarchief. Binnen de historische wetenschap is in de loop van de 20e eeuw steeds meer belang toegekend aan verhalen van ‘gewone mensen’ (common people). Daarbij groeide de belangstelling voor (auto-)biografische geschriften zoals dagboeken. Het artikel beschrijft hoe in diverse Europese landen de afgelopen decennia archieven werden opgericht om dit soort documenten te verzamelen en voor onderzoek beschikbaar te maken en gaat in op de mogelijkheden die deze archiefcollecties bieden voor bijvoorbeeld gender studies. Hieronder enkele citaten uit het artikel.

Tijdschrift voor Genderstudies 19(2016)3, pp. 373-387
Enkele citaten:
‘[A]ll sorts of people bring diaries to the archive. They greatly differ in age, class, and gender, but alas not in race – most of the people, though not all, are white. But we think the collection is more or less representative for the Dutch population since the second half of the nineteenth century, although diaries of immigrants are under-represented. It would be great if we would receive more of these diaries.’ (p. 375)
‘A lot of people, if not most, who donate their diaries to the archive, are apologetic,’ says Soeting. ‘They tell us the diaries are not really interesting, because the entries are not about specific “official” historical events, like the Second World War or the Dutch military actions in Indonesia in the 1940s. There are of course gender aspects to this: diaries of “housewives” are usually thought to be especially uninteresting.’ Based in an institute with a strong research tradition in folklore and everyday culture, the Dutch Diary Archive does find such texts as interesting as all other diaries.’ (p. 376)

Het artikel kan hier online gelezen worden (betaalmuur voor niet-abonnees).

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly

Zojuist verschenen: Publicatie van het NDA nr. 3

Nr. 3 in onze reeks Publicaties van het Nederlands Dagboekarchief is zojuist verschenen:

Publicatie nr. 3

De koude hand des doods

Fragmenten over het levenseinde in dagboeken en memoires uit de collectie van het Nederlands Dagboekarchief.

 
Prijs € 6 incl. verzendkosten. (NB voor Vriend(inn)en van het NDA: € 4,50 incl. verzendk.)

 
Het boekje bevat een inleiding en tekstfragmenten gevonden in egodocumenten geschreven door acht personen in de periode 1862-2014. De teksten zijn van uiteenlopende lengte en stemming. Mensen reageren heel verschillend op een ingrijpende gebeurtenis als sterven, en in elk tijdperk gelden er ook andere normen voor de manier waarop we omgaan met het verlies van onze naasten of met onze eigen naderende dood. Zelfs in het korte bestek van dit boekje is dat duidelijk merkbaar.

Bestellen
U kunt het boekje bestellen door een email te sturen naar info@dagboekarchief.nl en het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnr NL65 TRIO 0212 1641 55 t.n.v. Nederlands Dagboekarchief, Amsterdam. Na ontvangst van uw betaling sturen we u de het boekje toe.

Vergeet niet uw adresgegevens in de email te zetten.

Klik hier voor een overzicht van onze publicaties. NB Onze mooie kaartenset à € 5 is nog te bestellen, maar boekje nr. 1 en 2 zijn uitverkocht.

 

FacebookTwitterGoogle+PrintFriendly


-o-o-o-


Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Dankzij het Nederlands Dagboekarchief gaan deze kostbare documenten niet verloren, maar krijgen zij via onderzoek en publicaties een tweede leven. Hebt u een document voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

AGENDA

Inleverdag
Het NDA is continu op zoek naar dagboeken, reisdagboeken, briefwisselingen en memoires uit het Nederlandse taalgebied. Omdat het Meertens Instituut, waar het NDA deel van uitmaakt, binnenkort verhuist, zal het even duren voordat we weer een inleverdag organiseren. Maar hebt u documenten voor onze collectie - van uzelf of bv. uit een nalatenschap? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op via info@dagboekarchief.nl. U krijgt in elk geval zsm antwoord via email.
Informatie over onze werkwijze.

STEUN HET NDA

Word vriend(in) van het NDA! Uw steun is zeer welkom.
Meld u aan als vriend(in)